Nouse asiakkaidesi tietoisuuteen

Me Seedissä keskitymme ratkaisujen löytämiseen. Olemme auttaneet lukuisia asiakkaitamme myynnin ja brändin kehittämisessä, auttaen heitä nostamaan tunnettuuttaan niin nykyisten kuin uusienkin asiakkaiden keskuudessa.

1. Strategia ja kilpailuetu | 2. Palvelut ja tuotteet
3. Myynti ja brändi | 4. Asiakas- ja henkilöstökokemus

Meiltä löytyy ratkaisu, kun...

 • Myyntisi kaipaa tehostamista
 • Olet epävarma hinnoittelustasi
 • Kaipaat parempaa näkemystä asiakassegmenteistäsi
 • Haluat parantaa asiakaspalvelua ja asiakkuuksien hoitamista

Ratkaisujamme

Myyntiteho

Myyntiteho auttaa luomaan myynnille yhteisen pelikirjan ja kirkastamaan myynnin strategian. Tämä luo edellytykset myynnin mittaamiselle ja kehittämiselle. Se myös luo keinot jakaa asiakkaita ja markkinoita koskeva tieto tehokkaasti läpi koko organisaation.

Hinnoitteluteho

Hinnoitteluteho tuo dataa ja faktaa hinnoittelun taustalle. Näin varmistetaan, että tehdystä työstä saadaan paras mahdollinen tuotto. Hinnoittelun korjaamisesta saatava hyöty ei nosta tuotannon kustannuksia, joten tulokset näkyvät välittömästi viivan alla.

Asiakkuuksien johtaminen

Asiakkuuksien johtaminen perustuu asiakkaiden ymmärtämiseen. Asiakasymmärryksen pohjalta asiakkaat voidaan luokitella, ja kullekin luokalle suunnitella juuri heidän tarpeitaan vastaava hoitomalli. Tuloksena on entistä tyytyväisempiä asiakkaita, uusia lisämyynnin mahdollisuuksia, sekä enemmän asiakassuosituksia.

Ratkaisuissa käyttämiämme metodeja

Metodimme ovat toimiviksi testattuja työkaluja ja toimintatapoja, joita sovellamme ratkaisujen toteuttamiseksi. Valitsemillamme metodeilla on tukeva teoreettinen tausta ja todistetut tulokset. Meillä on myös selvät sävelet niiden läpivientiin. Tämä tarkoittaa että sinä pysyt jatkuvasti kartalla siitä missä mennään nyt, mitä tapahtuu seuraavaksi, ja millaisia lopputuloksia voidaan odottaa.

 • Päätöksentekomatriisi

  Päätöksentekomatriisi on tarkoitettu tilanteisiin, joissa ollaan tekemässä päätöstä usean eri vaihtoehdon välillä ja/tai päätöksentekijöitä on paljon.

  Päätöksentekomatriisi on tarjonnut asiakkaillemme ratkaisuja niin strategian kirkastamiseen, tuotekehityksen rajaamiseen, kuin sisäiseen kehittämiseen. Erityisen hyvin matriisi toimii tilanteissa, joissa päätöksenteko ei ole enää kiinni puutteellisesta tiedosta, vaan tilanne on pikemminkin päinvastainen. Matriisi auttaa löytämään loogisesti ja perustellusti suunnan valintojen valtamerestä.

  Lue lisää päätöksentekomatriisin metodiartikkelista!

 • Asiakasparityöskentely

  Asiakasparityöskentelyn kautta ymmärretään asiakkaan ostoprosessia ja päätöksentekoa sekä testataan uusia ideoita ja konsepteja.

  Seedin asiakasparityöskentely metodia on hiottu vuosien aikana ja se on kerännyt paljon kehuja niin asiakkaiden kuin matkustajienkin suunnalta. Yhteensä asiakasparityöskentelyyn on osallistunut jo yli 500 henkilöä!

  Lue lisää asiakasparityöskentelyn metodiartikkelista!

 • Tunnekartta

  Tunnekartan avulla selvitetään helpolla ja mukavalla tavalla, minkälaisia tunnereaktioita tietyt sanat tai asiat herättävät.

  Tunnekartta on tarjonnut Ratkaisuja tilanteisiin, joissa on haluttu testata ja ennen kaikkea mitata asiakkaan tunnereaktioiden positiivisuutta tai negatiivisuutta sekä voimakkuutta. Sitä on sovellettu menestyksekkäästi esimerkiksi myynnin viestien suunnittelussa ja uusien palveluiden kehittämisessä. Olemmekin hyödyntäneet tunnekarttaa jo tuhansien argumenttien analysointiin!

  Lue lisää tunnekartan metodiartikkelista!

 • 9 kasvun suuntaa

  Kun pohdit kasvun suuntaa, on totuus usein, että kaikista mahdollisista kasvun keinoista on tähän mennessä hyödynnetty vasta osaa.

  Olemme auttaneet yli 300 yritystä kirkastamaan kasvutavoitteensa, ja tämä on tuonut meille uniikkia näkemystä niistä vaihtoehdoista, joita kasvun toteuttamiseen on. Nämä kiteytyvät yhdeksään kasvun suuntaan.

  Lue lisää 9 kasvun suuntaa metodiartikkelista!

 • Omistajatahdon analyysi

  Omistajatahdon analyysi on työkalu, joka on suunnattu hallituksen jäsenille, johdolle ja etenkin omistajille, jotka kokevat tarvetta päivittää kaikki omistajat samalle sivulle tulevaisuuden tahtotilan suhteen. Sen avulla tiedät miltä pohjalta tavoitteita tulee lähteä asettamaan, ja saat avoimen ja rakentavan keskusteluilmapiirin omistajien välille.

  Lue lisää omistajatahdon analyysin metodiartikkelista!

Asiakaskokemuksia

Tässä asiakkaita jotka ovat hyödyntäneet myyntiin ja brändiin liittyviä ratkaisujamme: