Perustat kuntoon

Me Seedissä keskitymme ratkaisujen löytämiseen. Kun tarpeet liittyvät strategian ja kilpailuedun kehittämiseen, meillä on kokemusta niin asiakasymmärryksen kasvattamisesta, suunnitelmien tekemisestä kuin valitun suunnan arvioinnista.

1. Strategia ja kilpailuetu | 2. Palvelut ja tuotteet
3. Myynti ja brändi | 4. Asiakas- ja henkilöstökokemus

Meiltä löytyy ratkaisu, kun...

 • Et ole varma, onko nykyinen strategia ajan tasalla
 • Tuntuu, että kilpailijat menevät ohi oikealta ja vasemmalta
 • Kaipaat konkreettisia välineitä tiedolla johtamiseen
 • Liiketoiminnan tavoitteet ja omistajien tahto kaipaavat kirkastamista

Ratkaisujamme

Kilpailukykyanalyysi™

Kilpailukykyanalyysi™ muodostaa objektiivisen ja ajantasaisen kuvan kehittämisen lähtökohdista ja realiteeteista. Analyysin pohjana ovat henkilöstöä ja asiakkaita koskevat haastattelut. Lue lisää kilpailukykyanalyysistä, sekä sen taustalla olevasta yli 100 yritystä kattavasta vertailuaineistosta.

Tavoiteluotaus

Tavoiteluotauksen avulla selvitetään omistajien tahtotila, sekä toimenpiteet joilla siitä tehdään todellisuutta. Tahtotilasta kumpuavien tavoitteiden määrittely luo avoimen ja rakentavan keskusteluilmapiirin omistajien välille.

Menestyssuunnitelma

Eli yrityksen strategia. Menestyksen perustan luovat mitattuun tietoon ja asiakkaiden tarpeisiin perustuvat tavoitteet. Ne muodostetaan tarinaksi, joka kirkastaa yhteisen suunnan. Tuloksena on kasvun ja kehittämisen konkreettisen suunnitelma, toimenpiteineen, seuraavaksi 3-5 vuodeksi.

Strategian auditiointi

Strategian auditointi tarjoaa näkemystä strategian toteutumiseen ja tarkoituksenmukaisuuteen. Auditointiin sisältyy myös mahdollisten korjaavien toimenpiteiden koostaminen selkeäksi toimenpidelistaksi. Kyseessä on konkreettinen työkalu toimitusjohtajille, hallitukselle ja johtoryhmälle strategian systemaattiseen analysointiin.

Strategian kaupallistamishanke

Strateginen kaupallistamishankeessa hyödynnetään Business Finlandin ja ELY-keskusten tarjoamaa rahoitusta siivittämään uuden tuotteen tai palvelun kehittämistä, brändäämistä, myyntiä tai markkinointia.

Ratkaisuissa käyttämiämme metodeja

Metodimme ovat toimiviksi testattuja työkaluja ja toimintatapoja, joita sovellamme ratkaisujen toteuttamiseksi. Valitsemillamme metodeilla on tukeva teoreettinen tausta ja todistetut tulokset. Meillä on myös selvät sävelet niiden läpivientiin. Tämä tarkoittaa että sinä pysyt jatkuvasti kartalla siitä missä mennään nyt, mitä tapahtuu seuraavaksi, ja millaisia lopputuloksia voidaan odottaa.

 • Päätöksentekomatriisi

  Päätöksentekomatriisi on tarkoitettu tilanteisiin, joissa ollaan tekemässä päätöstä usean eri vaihtoehdon välillä ja/tai päätöksentekijöitä on paljon.

  Päätöksentekomatriisi on tarjonnut asiakkaillemme ratkaisuja niin strategian kirkastamiseen, tuotekehityksen rajaamiseen, kuin sisäiseen kehittämiseen. Erityisen hyvin matriisi toimii tilanteissa, joissa päätöksenteko ei ole enää kiinni puutteellisesta tiedosta, vaan tilanne on pikemminkin päinvastainen. Matriisi auttaa löytämään loogisesti ja perustellusti suunnan valintojen valtamerestä.

  Lue lisää päätöksentekomatriisin metodiartikkelista!

 • Asiakasparityöskentely

  Asiakasparityöskentelyn kautta ymmärretään asiakkaan ostoprosessia ja päätöksentekoa sekä testataan uusia ideoita ja konsepteja.

  Seedin asiakasparityöskentely metodia on hiottu vuosien aikana ja se on kerännyt paljon kehuja niin asiakkaiden kuin matkustajienkin suunnalta. Yhteensä asiakasparityöskentelyyn on osallistunut jo yli 500 henkilöä!

  Lue lisää asiakasparityöskentelyn metodiartikkelista!

 • Tunnekartta

  Tunnekartan avulla selvitetään helpolla ja mukavalla tavalla, minkälaisia tunnereaktioita tietyt sanat tai asiat herättävät.

  Tunnekartta on tarjonnut Ratkaisuja tilanteisiin, joissa on haluttu testata ja ennen kaikkea mitata asiakkaan tunnereaktioiden positiivisuutta tai negatiivisuutta sekä voimakkuutta. Sitä on sovellettu menestyksekkäästi esimerkiksi myynnin viestien suunnittelussa ja uusien palveluiden kehittämisessä. Olemmekin hyödyntäneet tunnekarttaa jo tuhansien argumenttien analysointiin!

  Lue lisää tunnekartan metodiartikkelista!

 • 9 kasvun suuntaa

  Kun pohdit kasvun suuntaa, on totuus usein, että kaikista mahdollisista kasvun keinoista on tähän mennessä hyödynnetty vasta osaa.

  Olemme auttaneet yli 300 yritystä kirkastamaan kasvutavoitteensa, ja tämä on tuonut meille uniikkia näkemystä niistä vaihtoehdoista, joita kasvun toteuttamiseen on. Nämä kiteytyvät yhdeksään kasvun suuntaan.

  Lue lisää 9 kasvun suuntaa metodiartikkelista!

 • Omistajatahdon analyysi

  Omistajatahdon analyysi on työkalu, joka on suunnattu hallituksen jäsenille, johdolle ja etenkin omistajille, jotka kokevat tarvetta päivittää kaikki omistajat samalle sivulle tulevaisuuden tahtotilan suhteen. Sen avulla tiedät miltä pohjalta tavoitteita tulee lähteä asettamaan, ja saat avoimen ja rakentavan keskusteluilmapiirin omistajien välille.

  Lue lisää omistajatahdon analyysin metodiartikkelista!

Asiakaskokemuksia

Tässä asiakkaita jotka ovat hyödyntäneet strategiaan ja kilpailuetuun liittyviä ratkaisujamme: