Tee ostaminen helpoksi

Me Seedissä keskitymme ratkaisujen löytämiseen. Meillä on kokemusta niin uusien palvelu- ja tuoteideoiden testaamisesta, tuotestrategioiden kirkastamisesta kuin uusille markkinoille laajentumisesta.

1. Strategia ja kilpailuetu | 2. Palvelut ja tuotteet
3. Myynti ja brändi | 4. Asiakas- ja henkilöstökokemus

Meiltä löytyy ratkaisu, kun...

 • Pyrit laajentamaan markkinoitasi
 • Kaipaat tukea tuotteen tai palvelun konseptointiin
 • Haluat tietää, mitä asiakkaasi oikeasti ajattelevat

Ratkaisujamme

Asiakaslähtöinen palvelukehitys

Ratkaisu tarjoaa syvällistä ymmärrystä asiakkaidesi tarpeista ja toiveista. Tämä on kullanarvoista niin uusien palveluiden kehittämisessä, kuin nykyisten parantamisessa. Ulkopuolinen ja asiakkaista lähtevä palveluiden kehittäminen auttaa yrityksestä näkemään palveluidensa “pimeät kulmat” ja piilevät mahdollisuudet.

Digitaalinen palvelukehitys

Ratkaisun avulla selvität digitalisaation vielä hyödyntämättä jääneet mahdollisuudet toimintasi kehittämisessä. Laajan kumppaniverkostomme avulla voimme auttaa sekä olemassa olevien palveluiden digitalisoinnissa, että täysin uusien digitaalisten konseptien kehittämisessä.

Testit ja prototyypit

Ratkaisun tiedetään toimivan, vasta kun sitä on testattu. Joskus testi vaatii prototyyppiä, oli kyseessä sitten tuote, palvelu tai toimintatapa. Käytäntö osoittaa sokeat pisteet, yllättävät hyödyt sekä kehittämistarpeet verrattomalla tarkkuudella. Testaaminen on keskeinen osa kaikkea tekemistämme – eikä syyttä.

Ratkaisuissa käyttämiämme metodeja

Metodimme ovat toimiviksi testattuja työkaluja ja toimintatapoja, joita sovellamme ratkaisujen toteuttamiseksi. Valitsemillamme metodeilla on tukeva teoreettinen tausta ja todistetut tulokset. Meillä on myös selvät sävelet niiden läpivientiin. Tämä tarkoittaa että sinä pysyt jatkuvasti kartalla siitä missä mennään nyt, mitä tapahtuu seuraavaksi, ja millaisia lopputuloksia voidaan odottaa.

 • Päätöksentekomatriisi

  Päätöksentekomatriisi on tarkoitettu tilanteisiin, joissa ollaan tekemässä päätöstä usean eri vaihtoehdon välillä ja/tai päätöksentekijöitä on paljon.

  Päätöksentekomatriisi on tarjonnut asiakkaillemme ratkaisuja niin strategian kirkastamiseen, tuotekehityksen rajaamiseen, kuin sisäiseen kehittämiseen. Erityisen hyvin matriisi toimii tilanteissa, joissa päätöksenteko ei ole enää kiinni puutteellisesta tiedosta, vaan tilanne on pikemminkin päinvastainen. Matriisi auttaa löytämään loogisesti ja perustellusti suunnan valintojen valtamerestä.

  Lue lisää päätöksentekomatriisin metodiartikkelista!

 • Asiakasparityöskentely

  Asiakasparityöskentelyn kautta ymmärretään asiakkaan ostoprosessia ja päätöksentekoa sekä testataan uusia ideoita ja konsepteja.

  Seedin asiakasparityöskentely metodia on hiottu vuosien aikana ja se on kerännyt paljon kehuja niin asiakkaiden kuin matkustajienkin suunnalta. Yhteensä asiakasparityöskentelyyn on osallistunut jo yli 500 henkilöä!

  Lue lisää asiakasparityöskentelyn metodiartikkelista!

 • Tunnekartta

  Tunnekartan avulla selvitetään helpolla ja mukavalla tavalla, minkälaisia tunnereaktioita tietyt sanat tai asiat herättävät.

  Tunnekartta on tarjonnut Ratkaisuja tilanteisiin, joissa on haluttu testata ja ennen kaikkea mitata asiakkaan tunnereaktioiden positiivisuutta tai negatiivisuutta sekä voimakkuutta. Sitä on sovellettu menestyksekkäästi esimerkiksi myynnin viestien suunnittelussa ja uusien palveluiden kehittämisessä. Olemmekin hyödyntäneet tunnekarttaa jo tuhansien argumenttien analysointiin!

  Lue lisää tunnekartan metodiartikkelista!

 • 9 kasvun suuntaa

  Kun pohdit kasvun suuntaa, on totuus usein, että kaikista mahdollisista kasvun keinoista on tähän mennessä hyödynnetty vasta osaa.

  Olemme auttaneet yli 300 yritystä kirkastamaan kasvutavoitteensa, ja tämä on tuonut meille uniikkia näkemystä niistä vaihtoehdoista, joita kasvun toteuttamiseen on. Nämä kiteytyvät yhdeksään kasvun suuntaan.

  Lue lisää 9 kasvun suuntaa metodiartikkelista!

 • Omistajatahdon analyysi

  Omistajatahdon analyysi on työkalu, joka on suunnattu hallituksen jäsenille, johdolle ja etenkin omistajille, jotka kokevat tarvetta päivittää kaikki omistajat samalle sivulle tulevaisuuden tahtotilan suhteen. Sen avulla tiedät miltä pohjalta tavoitteita tulee lähteä asettamaan, ja saat avoimen ja rakentavan keskusteluilmapiirin omistajien välille.

  Lue lisää omistajatahdon analyysin metodiartikkelista!

Asiakaskokemuksia

Tässä asiakkaita jotka ovat hyödyntäneet palveluihin ja tuotteisiin liittyviä ratkaisujamme: