KILPAILUKYKYANALYYSI

Tiedolla johtamisen väline yrityksen muutoksissa

Jos haluat tietää miten yritykselläsi meni eilen, katso tilinpäätöstä.

Jos haluat tietää miten yritykselläsi menee huomenna, katso työntekijöitäsi.

Jos haluat tietää miten yritykselläsi menee tänään, katso asiakkaitasi.

KILPAILUKYKY KOOSTUU KOLMESTA OSA-ALUEESTA

Kilpailuetu

Suosittelu 

(NPS & WPS)

ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA

Seedin kilpailukykyanalyysista

Seedi teki Ponsselle Kilpailukykyanalyysin, jossa selvitimme Ponssen kilpailu- ja muutoskykyä globaalisti henkilöstöltä, jälleenmyyjiltä, asiakkailta sekä potentiaalisilta asiakkailta. Kysely toteutettiin usealla eri kielellä useassa eri maassa.

 Saimme analyysista paljon arvokasta tietoa Ponssen kilpailuedusta ja muutoskyvystä eri markkinoilla ja olemme hyvin tyytyväisiä analyysin pohjalta Seedin tekemiin kehitysideoihin. Lisäksi Seedi toteutti tutkimuksen kohderyhmille viestit, joissa kerroimme tutkimuksessa esille nousseista havainnoista ja kehityskohteista.

Laaja kysely saatiin toteutettua hyvin aikataulussaan ja saimme siitä konkreettisia ideoita kehittymistä varten.

Kehitimme yhdessä Seedin kanssa asiakaspalvelijoidemme myynnillisyyttä. Työskentely tapahtui suurelta osin asiakaspalvelijoidemme sekä asiakkaidemme kanssa. Näin voimme olla varmoja siitä, että tarjoamme erinomaista palvelua jatkossakin.

Seedin Kilpailukykyanalyysin mukaan Jimm'sin kilpailukyky on iloksemme top 3 mitattujen yritysten joukossa. Samalla löysimme vinkkejä siihen miten kehittää muutoskykyämme yhä paremmaksi.

Muutokset alkoivat näkyä jo projektin aikana. Erittäin tärkeää meille on vuoden mittainen Seedin tuoma tuki. Näin varmistamme uuden toimintatavan juurtumisen.”

Työskentely Seedin kanssa oli huippua! Löysimme yhdessä tehdyn kehitystyön kautta RTK-Henkilöstöpalvelun vahvuudet ja niiden kautta tulevaisuuden kasvun urat.

Erityisesti Seedin Kilpailukyky -analyysin kautta saimme paljon uutta tietoa asiakkaiden ja työntekijöiden ajatuksista sekä mihin ensimmäisenä keskittyä kehityksessä.

Tehdyn työn kautta pystymme vahvistamaan RTK-Henkilöstöpalvelun identiteettiä sekä markkina-asemaa.

Juha-Matti Raatikainen

Marketing Manager

Ponsse Oyj

Antti Järvinen

Toimitusjohtaja

Jimm’s PC-Store Oy

Tuovi Maasio

Toimitusjohtaja

RTK-Henkilöstöpalvelut

Onko tässä tulevaisuudessa sinun innostunut kommenttisi?

YRITYKSENNE MUUTOSKYKY

Kriittinen menestystekijä koostuu viidestä osasta

1

5

4

3

2

1. Ongelmiin suhtautuminen:

Saatte kilpailukykyanalyysillä kuvan tavasta, jolla ongelmiin suhtaudutaan yrityksenne sisällä.


2. Innovatiivinen tuote- ja palvelukehitys:

Saatte ymmärryksen tuote- ja palvelukehityksen tilasta, sekä tavoista kehittää sitä innovatiivisemmaksi.


3. Kommunikaatio:

Ymmärrätte millainen voimavara tai kehityskohde kommunikaation taito on yrityksessänne.


4. Luottamus:

Muodostatte kuvan yrityksenne sisäisen luottamuksen tilasta ja kykenette vahvistamaan luottamusta.


5. Nopeus:

Luomme kuvan yrityksenne kyvystä toimia nopeasti, reagoida ja muuttua.

KILPAILUKYKYANALYYSIN HYÖDYT

MILLOIN KILPAILUKYKYANALYYSISTA ON APUA?

NO, JOKO TREFFATAAN?

VARAA MAKSUTON 15 MIN KASVUTAPAAMINEN

Sivu käyttää evästeitä ja käsittelee tietojasi luottamuksellisesti rekisteriselosteemme mukaisesti. © 2019 Seedi Oy

SEEDIN KILPAILUKYKYANALYYSI TOTEUTETAAN SEURAAVASTI

Laaja kuva yrityksen tilasta selvitetään kyselyillä kriittisille kohderyhmille:

  • Sisäinen tila (henkilöstön näkemys yrityksestä)
  • Ulkoinen tila (asiakkaiden näkemys yrityksestä: nykyiset ja potentiaaliset asiakkaat)

Selkeiden kehityskohteiden selvittäminen toteutuu kyselytuloksista tehdyn analyysin ja siitä esiin kaivettujen tulosten kirkastamisen myötä.

Muutoskykyyn liittyvät vahvuudet ja heikkoudet selviävät vertaamalla yrityksenne nyt kirkastunutta tilaa muutoskyvyn toivottuun 'ideaalitilaan', joka se voisi yrityksessä olla.

Kilpakentän tutkiminen ja selventäminen onnistuu oikeiden kohderyhmien ja heidän yritystänne koskevien mielikuvien ymmärtämisen kautta. Tämä onnistuu tarkalla kysymyspatteristolla, joka syventyy seuraaviin aiheisiin:

  • Keihin asiakkaat meitä vertaavat
  • Miten kilpaluetumme nähdään

Myynnin helpottaminen. Analyysin kysely voidaan tehdä nykyisten asiakkaiden lisäksi potentiaalisille asiakkaille, jolloin asiakkaiden ja prospektien väliset näkemyserot tarkentuvat. Samalla uusi kontakti helpottaa myyntiä jo nyt lähitulevaisuudessa.

Kilpailukykyanalyysi

VARAA MAKSUTON 15 MIN KASVUTAPAAMINEN

Soita 044 565 0088

TIIMIMME TEILLE:

Tanja Haapamäki (KTM)

Tanja on toinen Seedin perustajista ja ratkaisut liiketoiminnan kimuranteimpia ongelmia jo yli vuosikymmenen. Soita ja varaa tapaaminen 044 565 0088.

Johanna Parkkinen (OTM)

Johanna on toteuttanut menestyksekkäästi kymmeniä yrityksen henkilöstömuutosprojekteja. Soita ja varaa tapaaminen 044 358 5204.

Janne Juntunen (KTM)

Janne on Seedi-tiimimme luottopelaaja. Hän on toteuttanut laajoja kansainvälisiä kilpailukykyanalyysejä sekä strategiaprojekteja.

VARAA JO AIKA, ME TARJOAMME KAHVIT

VARAA MAKSUTON 15 MIN KASVUTAPAAMINEN

OLEMME TEHNEET KILPAILUKYKYANALYYSIN SEURAAVISSA MAISSA

Maat: Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Venäjä, Saksa, USA, Kanada, Brasilia, Uruguay, Ranska, Yhdistynyt kuningaskunta

1

2

3

Puolueeton ja kattava kokonaiskuva siitä, missä ollaan tällä hetkellä ja mihin suuntaan ollaan menossa.

Työntekijöille muutoksen mittari, joka avaa operatiivisen työn ja tulosten välisen yhteyden.

Johdolle tärkeimmät kehityskohteet kehitysalueittain ja yksiköittäin muutoksen johtamisen tueksi.

ANALYYSI TOIMII KOKONAISVALTAISENA MUUTOKSEN JOHTAMISEN TYÖKALUNA

Ville Grönlund (DI)

Ville on luotsannut rautaisella työmoraalilla ja tarkkuudella yrityksiä kohti selkeämpiä päämääriä ja parempia tuloksia.

KIINNOSTUITKO?

VARAA MAKSUTON 15 MIN KASVUTAPAAMINEN

Yrityksenne kasvaa nopeamminkun kilpailukyky nousee suhteessa kilpailijoihin

Kasvatatte yrityksen kilpailukykyä, kun yrityksen muutoskyky paranee

Löydätte yrityksenne selkeän kilpailuedun, kun asiakkaat ja työntekijät kertovat sen

Erotutte kilpailijoistanne positiivisesti, kun opitte korostamaan kilpailuetuanne

Myyminen helpottuu, kun näemme miten nykyisten ja potentiaalisten asiakkaiden näkemykset eroavat keskenään

Mittaatte henkilöstö- ja asiakaskokemusta, joiden tilan ymmärtäminen luo pohjan kestävälle kasvulle

Nostatte työnantajamielikuvaa ja yleistä mielikuvaa yrityksestänne, kun tiedätte missä olette ja saatte selvät askelmerkit eteenpäin

Muutoskyky

Kilpailukykyanalyysi on osa Ratkaisutoimisto Seedin palvelutarjoamaa.

Ratkaisutoimisto Seedi on liikkeenjohdon konsulttitoimisto, joka tarjoaa ratkaisuja yritysten liiketoiminnan ongelmiin ja perustaa uusia asiantuntijaliiketoimintoja kehittämiensä ratkaisujen ja osaamisensa ympärille.

Toimistomme sijaitsee Espoon Tapiolassa, osoitteessa: Seedi Oy, Metsänneidonkuja 10, Spektri, Kvartti 2.krs, 02130 Espoo. Lue lisää: https://seedi.fi/

Hallitus tai toimitusjohtaja muuttuu, ja uusi johto haluaa kokonaiskuvan yrityksen tilanteesta

Kasvustrategian tekeminen käynnistyy

Harkitaan yrityskauppaa

1.

3.

2.

Halutaan johtaa yrityksen kehittymistä tiedolla

Yrityskaupan jälkeen haetaan tehokkainta tapaa yhdistää kaksi eri kulttuuria

Haetaan tapoja lisätä yrityksen myyntiä nykyisille asiakkaille

6.

5.

4.

1

2

3

KASVU JA KEHITYS

ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA

Seedin kilpailukykyanalyysista

SEEDIN KILPAILUKYKYANALYYSI TOTEUTETAAN SEURAAVASTI

Laaja kuva yrityksen tilasta selvitetään kyselyillä kriittisille kohderyhmille:

  • Sisäinen tila (henkilöstön näkemys yrityksestä)
  • Ulkoinen tila (asiakkaiden näkemys yrityksestä: nykyiset ja potentiaaliset asiakkaat)

Selkeiden kehityskohteiden selvittäminen toteutuu kyselytuloksista tehdyn analyysin ja siitä esiin kaivettujen tulosten kirkastamisen myötä.

Muutoskykyyn liittyvät vahvuudet ja heikkoudet selviävät vertaamalla yrityksenne nyt kirkastunutta tilaa muutoskyvyn toivottuun 'ideaalitilaan', joka se voisi yrityksessä olla.

Kilpakentän tutkiminen ja selventäminen onnistuu oikeiden kohderyhmien ja heidän yritystänne koskevien mielikuvien ymmärtämisen kautta. Tämä onnistuu tarkalla kysymyspatteristolla, joka syventyy seuraaviin aiheisiin:

  • Keihin asiakkaat meitä vertaavat
  • Miten kilpaluetumme nähdään

Myynnin helpottaminen. Analyysin kysely voidaan tehdä nykyisten asiakkaiden lisäksi potentiaalisille asiakkaille, jolloin asiakkaiden ja prospektien väliset näkemyserot tarkentuvat. Samalla uusi kontakti helpottaa myyntiä jo nyt lähitulevaisuudessa.