KILPAILUKYKYANALYYSI™

Kilpailukykyanalyysi™ on Ratkaisutoimisto Seedin kehittämä menetelmä, joka tähtää yrityksen kasvun lisäämiseen.

KILPAILUKYKY KOOSTUU KOLMESTA OSA-ALUEESTA

Kilpailuetu

Suosittelu 

(NPS & WPS)

ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA

Seedin kilpailukykyanalyysista

Seedi teki Ponsselle Kilpailukykyanalyysin, jossa selvitimme Ponssen kilpailu- ja muutoskykyä globaalisti henkilöstöltä, jälleenmyyjiltä, asiakkailta sekä potentiaalisilta asiakkailta. Kysely toteutettiin usealla eri kielellä useassa eri maassa.

 Saimme analyysista paljon arvokasta tietoa Ponssen kilpailuedusta ja muutoskyvystä eri markkinoilla ja olemme hyvin tyytyväisiä analyysin pohjalta Seedin tekemiin kehitysideoihin. Lisäksi Seedi toteutti tutkimuksen kohderyhmille viestit, joissa kerroimme tutkimuksessa esille nousseista havainnoista ja kehityskohteista.

Laaja kysely saatiin toteutettua hyvin aikataulussaan ja saimme siitä konkreettisia ideoita kehittymistä varten.

Kehitimme yhdessä Seedin kanssa asiakaspalvelijoidemme myynnillisyyttä. Työskentely tapahtui suurelta osin asiakaspalvelijoidemme sekä asiakkaidemme kanssa. Näin voimme olla varmoja siitä, että tarjoamme erinomaista palvelua jatkossakin.

Seedin Kilpailukykyanalyysin mukaan Jimm'sin kilpailukyky on iloksemme top 3 mitattujen yritysten joukossa. Samalla löysimme vinkkejä siihen miten kehittää muutoskykyämme yhä paremmaksi.

Muutokset alkoivat näkyä jo projektin aikana. Erittäin tärkeää meille on vuoden mittainen Seedin tuoma tuki. Näin varmistamme uuden toimintatavan juurtumisen.”

Työskentely Seedin kanssa oli huippua! Löysimme yhdessä tehdyn kehitystyön kautta RTK-Henkilöstöpalvelun vahvuudet ja niiden kautta tulevaisuuden kasvun urat.

Erityisesti Seedin Kilpailukyky -analyysin kautta saimme paljon uutta tietoa asiakkaiden ja työntekijöiden ajatuksista sekä mihin ensimmäisenä keskittyä kehityksessä.

Tehdyn työn kautta pystymme vahvistamaan RTK-Henkilöstöpalvelun identiteettiä sekä markkina-asemaa.

Tuovi Maasio

Toimitusjohtaja

RTK-Henkilöstöpalvelut

Juha-Matti Raatikainen

Marketing Manager

Ponsse Oyj

Antti Järvinen

Toimitusjohtaja

Jimm’s PC-Store Oy

Onko tässä tulevaisuudessa sinun innostunut kommenttisi?

YRITYKSENNE MUUTOSKYKY

Kriittinen menestystekijä koostuu viidestä osasta

1

5

4

3

2

1. Ongelmiin suhtautuminen:

Saatte kilpailukykyanalyysillä kuvan tavasta, jolla ongelmiin suhtaudutaan yrityksenne sisällä.


2. Innovatiivinen tuote- ja palvelukehitys:

Saatte ymmärryksen tuote- ja palvelukehityksen tilasta, sekä tavoista kehittää sitä innovatiivisemmaksi.


3. Kommunikaatio:

Ymmärrätte millainen voimavara tai kehityskohde kommunikaation taito on yrityksessänne.


4. Luottamus:

Muodostatte kuvan yrityksenne sisäisen luottamuksen tilasta ja kykenette vahvistamaan luottamusta.


5. Nopeus:

Luomme kuvan yrityksenne kyvystä toimia nopeasti, reagoida ja muuttua.

KILPAILUKYKYANALYYSIN HYÖDYT

MILLOIN KILPAILUKYKYANALYYSISTA ON APUA?

NO, JOKO TREFFATAAN?

VARAA MAKSUTON 15 MIN KASVUTAPAAMINEN

Sivu käyttää evästeitä ja käsittelee tietojasi luottamuksellisesti rekisteriselosteemme mukaisesti. © 2019 Seedi Oy

SEEDIN KILPAILUKYKYANALYYSI™ TOTEUTETAAN SEURAAVASTI

Laaja kuva yrityksen tilasta selvitetään kyselyillä kriittisille kohderyhmille:

  • Sisäinen tila (henkilöstön näkemys yrityksestä)
  • Ulkoinen tila (asiakkaiden näkemys yrityksestä: nykyiset ja potentiaaliset asiakkaat)

Selkeiden kehityskohteiden selvittäminen toteutuu kyselytuloksista tehdyn analyysin ja siitä esiin kaivettujen tulosten kirkastamisen myötä.

Muutoskykyyn liittyvät vahvuudet ja heikkoudet selviävät vertaamalla yrityksenne nyt kirkastunutta tilaa muutoskyvyn toivottuun 'ideaalitilaan', joka se voisi yrityksessä olla.

Kilpakentän tutkiminen ja selventäminen onnistuu oikeiden kohderyhmien ja heidän yritystänne koskevien mielikuvien ymmärtämisen kautta. Tämä onnistuu tarkalla kysymyspatteristolla, joka syventyy seuraaviin aiheisiin:

  • Keihin asiakkaat meitä vertaavat
  • Miten kilpaluetumme nähdään

Myynnin helpottaminen. Analyysin kysely voidaan tehdä nykyisten asiakkaiden lisäksi potentiaalisille asiakkaille, jolloin asiakkaiden ja prospektien väliset näkemyserot tarkentuvat. Samalla uusi kontakti helpottaa myyntiä jo nyt lähitulevaisuudessa.

Kilpailukykyanalyysi™

VARAA MAKSUTON 15 MIN KASVUTAPAAMINEN

Soita 044 565 0088

TIIMIMME TEILLE:

Tanja Haapamäki (KTM)

Tanja on toinen Seedin perustajista ja ratkaisut liiketoiminnan kimuranteimpia ongelmia jo yli vuosikymmenen. Soita ja varaa tapaaminen 044 565 0088.

Johanna Parkkinen (OTM)

Johanna on toteuttanut menestyksekkäästi kymmeniä yrityksen henkilöstömuutosprojekteja. Soita ja varaa tapaaminen 044 358 5204.

Janne Juntunen (KTM)

Janne on Seedi-tiimimme luottopelaaja. Hän on toteuttanut laajoja kansainvälisiä kilpailukykyanalyysejä sekä strategiaprojekteja.

VARAA JO AIKA, ME TARJOAMME KAHVIT

VARAA MAKSUTON 15 MIN KASVUTAPAAMINEN

OLEMME TEHNEET KILPAILUKYKYANALYYSIN SEURAAVISSA MAISSA

Maat: Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Venäjä, Saksa, USA, Kanada, Brasilia, Uruguay, Ranska, Yhdistynyt kuningaskunta

1

2

3

Puolueeton ja kattava kokonaiskuva siitä, missä ollaan tällä hetkellä ja mihin suuntaan ollaan menossa.

Työntekijöille muutoksen mittari, joka avaa operatiivisen työn ja tulosten välisen yhteyden.

Johdolle tärkeimmät kehityskohteet kehitysalueittain ja yksiköittäin muutoksen johtamisen tueksi.

ANALYYSI TOIMII KOKONAISVALTAISENA MUUTOKSEN JOHTAMISEN TYÖKALUNA

KIINNOSTUITKO?

VARAA MAKSUTON 15 MIN KASVUTAPAAMINEN

Yrityksenne kasvaa nopeamminkun kilpailukyky nousee suhteessa kilpailijoihin

Kasvatatte yrityksen kilpailukykyä, kun yrityksen muutoskyky paranee

Löydätte yrityksenne selkeän kilpailuedun, kun asiakkaat ja työntekijät kertovat sen

Erotutte kilpailijoistanne positiivisesti, kun opitte korostamaan kilpailuetuanne

Myyminen helpottuu, kun näemme miten nykyisten ja potentiaalisten asiakkaiden näkemykset eroavat keskenään

Mittaatte henkilöstö- ja asiakaskokemusta, joiden tilan ymmärtäminen luo pohjan kestävälle kasvulle

Nostatte työnantajamielikuvaa ja yleistä mielikuvaa yrityksestänne, kun tiedätte missä olette ja saatte selvät askelmerkit eteenpäin

Muutoskyky

Kilpailukykyanalyysi™ on osa Ratkaisutoimisto Seedin palvelutarjoamaa.

Ratkaisutoimisto Seedi on liikkeenjohdon konsulttitoimisto, joka tarjoaa ratkaisuja yritysten liiketoiminnan ongelmiin ja perustaa uusia asiantuntijaliiketoimintoja kehittämiensä ratkaisujen ja osaamisensa ympärille.

Toimistomme sijaitsee Espoon Tapiolassa, osoitteessa: Seedi Oy, Metsänneidonkuja 10, Spektri, Kvartti 2.krs, 02130 Espoo. Lue lisää: https://seedi.fi/

Hallitus tai toimitusjohtaja muuttuu, ja uusi johto haluaa kokonaiskuvan yrityksen tilanteesta

Kasvustrategian tekeminen käynnistyy

Harkitaan yrityskauppaa

1.

3.

2.

Halutaan johtaa yrityksen kehittymistä tiedolla

Yrityskaupan jälkeen haetaan tehokkainta tapaa yhdistää kaksi eri kulttuuria

Haetaan tapoja lisätä yrityksen myyntiä nykyisille asiakkaille

6.

5.

4.

1

2

3

KASVU JA KEHITYS

ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA

Seedin kilpailukykyanalyysista

SEEDIN KILPAILUKYKYANALYYSI™ TOTEUTETAAN SEURAAVASTI

Laaja kuva yrityksen tilasta selvitetään kyselyillä kriittisille kohderyhmille:

  • Sisäinen tila (henkilöstön näkemys yrityksestä)
  • Ulkoinen tila (asiakkaiden näkemys yrityksestä: nykyiset ja potentiaaliset asiakkaat)

Selkeiden kehityskohteiden selvittäminen toteutuu kyselytuloksista tehdyn analyysin ja siitä esiin kaivettujen tulosten kirkastamisen myötä.

Muutoskykyyn liittyvät vahvuudet ja heikkoudet selviävät vertaamalla yrityksenne nyt kirkastunutta tilaa muutoskyvyn toivottuun 'ideaalitilaan', joka se voisi yrityksessä olla.

Kilpakentän tutkiminen ja selventäminen onnistuu oikeiden kohderyhmien ja heidän yritystänne koskevien mielikuvien ymmärtämisen kautta. Tämä onnistuu tarkalla kysymyspatteristolla, joka syventyy seuraaviin aiheisiin:

  • Keihin asiakkaat meitä vertaavat
  • Miten kilpaluetumme nähdään

Myynnin helpottaminen. Analyysin kysely voidaan tehdä nykyisten asiakkaiden lisäksi potentiaalisille asiakkaille, jolloin asiakkaiden ja prospektien väliset näkemyserot tarkentuvat. Samalla uusi kontakti helpottaa myyntiä jo nyt lähitulevaisuudessa.

Lähtötilanne

Olimme tehneet uuden strategian ja haasteena oli resurssien kohdentaminen strategian kannalta olennaisiin, käytäntöä edistäviin asioihin.

Mitä tehtiin?

Seedi teki Lantmännen Agrolle Kilpailukykyanalyysin, jossa selvitettiin selkeästi aikaisempaa laajemmin kilpailuetua- ja muutoskykyä ketju-yksiköltä, kauppiailta, myyjiltä sekä eri kokoisilta asiakkailta.

Meille uutta oli kilpailuedun kysyminen asiakkailta ja saimmekin analyysista arvokasta tietoa strategiamme toteuttamisen avuksi sekä konkreettisia kehitysideoita ketju- ja kauppiastasolla. Seuraavaksi teemme jatkotoimenpiteitä näiden pohjalta.

Työskentely ja tulokset

Laaja kysely saatiin toteutettua hyvin aikataulussaan ja asiakkaiden vastausmäärät ylittivät odotuksemme. Nyt tiedämme missä olemme ja millä toimenpiteillä pystymme parantamaan.

Antti Meriläinen

Toimitusjohtaja

Lantmännen Agro


Mittasimme Mertaojan kilpailukykyä yhteistyökumppanimme Ratkaisutoimisto Seedin Kilpailukykyanalyysillä ja voimme lämpimästi suositella mittausta kaikille yrityksille, jotka haluavat saada konkreettiset ja selkeät liiketoiminnan kehityskohteet toimenpide-ehdotuksineen.

Oman ymmärryksemme kasvattamisen lisäksi kilpailukykyanalyysi osoittautui tehokkaaksi markkinoinnin välineeksi. Saimme Seediltä valmiit pohjat asiakasviestintään, jonka koemmekin tärkeimmäksi ensimmäiseksi etenemisaskeleeksi. Kun lupaamme asiakkaille kehittyvämme, meidän tulee varmasti tartuttua toimeen.

Olimme niin tyytyväisiä Seedin työhön, että jatkossa myymme kilpailukykyanalyysia eteenpäin myös omille asiakkaillemme!

Lauri Mertaoja

Talouskonsultointi Mertaoja

ASIAKKAITAMME

Olemme tehneet kilpailukykyanalyysin yli 60 yritykselle, tässä muutamia

”Meitä ilahdutti erityisesti Seedin kanssa se, että heidän kilpailukykyanalyysinsä oli niin pitkälle mietitty. Heillä oli jo paljon tutkimuksia takana ja tämä oli hyvin kirkas tämä viitekehys mikä tähän kilpailukykyanalyysiin liittyi ja se vetosi meihin voimakkaasti. Seedillä oli erittäin kirkas ajatus siitä, että miten muutoskykyä mitataan, miten kilpailuetua mitataan. Miten se vaikuttaa suositteluun ja sitten lopulta, miten se korreloi sinne kasvuun.”

JUHO NUMMELA, Toimitusjohtaja, Ponsse Oyj

ASIAKKAITAMME

Olemme tehneet kilpailukykyanalyysin yli 60 yritykselle, tässä muutamia

MIKÄ ON KILPAILUKYKYANALYYSI™?

Kilpailukykyanalyysi™ on Ratkaisutoimisto Seedin kehittämä menetelmä, joka tähtää yrityksen kasvun lisäämiseen. Kilpailukykyanalyysi™ on konkreettinen tiedolla johtamisen työkalu, joka antaa kokonaiskuvan yrityksen tilanteesta ja konkreettiset kehityskohteet niin johdolle kuin hallitukselle. Kilpailukykyanalyysin avulla yritys pystyy johtamaan kasvua ja kehittymistä tutkittuun tietoon pohjautuen. Kilpailukykyanalyysi™ on erityisen hyödyllinen, kun yritys käy läpi suuria muutoksia tai suunnittelee niiden läpivientiä.

Kilpailukykyanalyysi™ on Ratkaisutoimisto Seedin kehittämä menetelmä, joka tähtää yrityksen kasvun lisäämiseen. Kilpailukykyanalyysi™ on konkreettinen tiedolla johtamisen työkalu, joka antaa kokonaiskuvan yrityksen tilanteesta ja konkreettiset kehityskohteet niin johdolle kuin hallitukselle. Kilpailukykyanalyysin avulla yritys pystyy johtamaan kasvua ja kehittymistä tutkittuun tietoon pohjautuen. Kilpailukykyanalyysi™ on erityisen hyödyllinen, kun yritys käy läpi suuria muutoksia tai suunnittelee niiden läpivientiä.