Kaikki alkaa mittaamisesta

Kehittämistä tulee johtaa tiedolla. Kilpailukykyanalyysi on kehittämämme akateemiseen tutkimukseen perustuva työkalu, joka antaa objektiivisen ja ajantasaisen kuvan kehittämisen lähtökohdista ja realiteeteista.

Uniikki metodi kilpailu- ja muutoskyvyn parantamiseen

Kilpailukykyanalyysi™ perustuu asiakkaille, potentiaalisille asiakkaille, jälleenmyyjille, toimittajille, kumppaneille ja henkilöstölle tehtävään validoituun mittaukseen. Näin muodostuu 360 asteen kokonaiskuva yrityksen liiketoiminnasta ja tärkeimmistä kehityskohteista. Tietokantamme on ainutkertaisen laaja.

Kilpailukykyalyysi™ auttaa etenkin, kun

 • Uusi johto haluaa muodostaa kokonaiskuvan yrityksen tilanteesta
 • Halutaan luoda uusi kasvustrategia
 • Harkitaan yrityskauppaa
 • Halutaan parantaa tiedolla johtamisen edellytyksiä
 • Ollaan yhdistämässä kahta erilaista yrityskulttuuria
 • Haetaan tapoja parantaa yrityksen myyntiä

Kilpailukykyanalyysi™ tarjoaa

 • Puolueettoman ja kattavan kokonaiskuvan
 • Keskeisimmät kehityskohteet muutosjohtamisen tueksi
 • Yhteiset muutoksen mittarit johdolle ja henkilöstölle, avaamaan operatiivisen työn ja yrityksen tulosten välisen yhteyden

Konkreettisia hyötyjä lyhyessä ajassa

 1. Nopeampi kasvu ja parempi kilpailukyky
 2. Kilpailuedun kirkastaminen asiakkaiden ja työntekijöiden avulla
 3. Parempi erottuminen kilpailijoista
 4. Asiakkaiden näkemys myynnin tehostamiseen
 5. Mielikuvan nostaminen sekä asiakkaiden että henkilöstön silmissä
8-16
tuntia yrityksenne aikaa
5-10
konkreettista kehitysehdotusta
8
viikkoa läpivientiin
Kilpailukykyanalyysi™ tehdään tyytyväisyystakuulla.   Ota yhteyttä

Kaikki ratkaisut perustuvat mitattuun tietoon

Kilpailukykyanalyysi™ on konkreettinen tiedolla johtamisen työkalu. Se auttaa löytämään ratkaisut juuri sinun kohtaamiisi haasteisiin. Samalla vertaamme tilannettasi yli 100 organisaatiota käsittävään tietokantaamme. Lopputuloksena löydämme tehokkaasti juuri ne kehittämiskohteet, joihin tarttumalla sinun tilanteessasi saadaan aikaan parhaat tulokset. Vaikuttavuus voidaan varmentaa uudella vertailukelpoisella mittauksella.  Analyysi keskittyy seuraaviin osa-alueisiin:

Muutoskyky

Muutoskyky asettaa reunaehdot ja lähtökohdat kehittämistyölle. kehittämisen johtamisella vaikutetaan suoraan muutoskykyyn. Tälle osa-alueelle kuuluvat muun muassa toimintamallit, prosessit ja yrityskulttuuri.

Kilpailuetu

Kilpailuetu luo perustan strategialle ja oikean suunnan valitsemiselle. Strategisen suunnan valinnalla voidaan kasvattaa kilpailuetua valituissa asiakassegmenteissä. Strategiset valinnat vaikuttavat tuote- ja palvelukehityksen kohdentamiseen.

Suosittelu

Suosittelu kertoo asiakaskokemuksen ja myynnin tasosta. Se kertoo myös tuote- ja palvelukehityksen onnistumisesta.

Kasvu

Kasvu kertoo myynnin ja hinnoittelun onnistumisesta, sekä brändin vahvuudesta. Kasvu perustuu suosittelujen lisäksi myynnin ja asiakkuuksien määrätietoiseen johtamiseen.

Kannattavuus

Kannattavuus osoittaa, että suunnitelmat kestävät elämän realiteetit. Hinnoittelu näyttelee keskeistä roolia kasvun lisäksi kannattavuuden kehittämisessä.

Kilpailukykyanalyysi™ kertoo, minne ratkaisut kannattaa kohdentaa

Kasvu toteutetaan neljällä liiketoiminnan osa-alueella. Näiden määrätietoisella ja tasapainoisella kehittämisellä olemme auttaneet lukuisia asiakkaitamme ratkaisemaan heidän kasvuaan hidastaneita haasteita!

Asiakkaitamme

Meille Seedissä asiakastyytyväisyys on kaikki kaikessa. Kilpailukykyanalyysi™ on keinomme varmistaa, että jokaisen asiakkaan kanssa tehdään yhteistyötä, joka tuottaa sen liiketoiminnalle aitoa arvoa. Tässä tyytyväisiä asiakkaitamme, joita olemme auttaneet kasvun ja kilpailukyvyn kehittämisessä.