Tietosuojaseloste

Viimeksi päivitetty 1.7.2022.

Seedi on sitoutunut säilyttämään oikeutesi yksityisyyteen ja ryhdymme kaikkiin tarvittaviin toimiin tietojesi suojaamiseksi sekä verkossa että sen ulkopuolella.

Seedi on rekisterinpitäjä kaikille henkilötiedoille, joita saamme ja tallennamme EU:n GDPR:n tarkoituksiin. Jos sinulla on kysyttävää tästä tietosuojakäytännöstä tai Seedin henkilötietojen käytöstä, ota meihin yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen seedi@seedi.fi.

1. Rekisterinpitäjä

Ratkaisutoimisto Seedi Oy
Metsänneidonkuja 10, 02130 Espoo, Suomi
+358 44 358 5204
seedi [at] seedi.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Johanna Parkkinen
Projektijohtaja
Metsänneidonkuja 10, 02130 Espoo, Suomi
+358 44 358 5204

3. Rekisterin nimi

Seedi Oy:n asiakas-, yhteystieto ja -markkinointirekisteri

4. Tietojen käsittely

Seedi käsittelee asiakkaidensa, potentiaalisten asiakkaidensa, markkinointikontaktien ja muiden Seedin tuotteita ja palveluita kohtaan kiinnostuneiden henkilöiden henkilötietoja. Käsittelytoimintaa harjoitetaan myynti- ja markkinointitarkoituksiin, laskutukseen, maksuihin ja tapahtumiin, analytiikkaan, asiakkuuksien hallintaan, liiketoiminnan kehittämiseen ja muihin vastaaviin liiketoimintatarkoituksiin. Käsittely on tarpeen oikeutettuun etuun perustuvan laillisen liiketoiminnan harjoittamiseksi.

Työnantajana Seedi käsittelee myös työntekijöiden, konsulttien, entisten työntekijöiden ja työnhakijoiden henkilötietoja. Käsittely on tarpeen rekrytointia, henkilöstöresursseja, työllisyyttä ja hallinnollisia tarkoituksia varten työntekijöiden ja työnhakijoiden välisten suhteiden hoitamiseksi tehokkaasti ja asianmukaisesti sekä työnantajan velvollisuuksien täyttämiseksi kulloisenkin lainsäädännön mukaisesti. Käsittelytoiminta voi perustua sovellettavista työsopimuksista johtuviin sopimusvelvoitteisiin, kuten palkanmaksuun ja sairauskorvauksiin, työlainsäädännön ja muun asiaankuuluvan lainsäädännön asettamiin laillisiin velvoitteisiin, mukaan lukien verotustarkoitukset ja työterveyshuollon velvoitteet, sekä raportointivelvollisuudet ja hallinnolliset tarkoitukset.

5. Käsittelemämme henkilötiedot

Seedin käsittelemät asiakkaisiinsa, potentiaalisiin asiakkaisiinsa ja markkinointikontakteihinsa liittyvät henkilötiedot voivat sisältää seuraavia tietoja:

 • Yhteystiedot (nimi, koti-/postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero
 • Asema/nimike, yrityksen nimi
 • Laskutus-/maksutiedot
 • Henkilötiedot Seedin työntekijöiden, konsulttien ja entisten työntekijöiden osalta voivat sisältää seuraavat tiedot:
 • Yhteystiedot (nimi, koti-/postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, hätäyhteystiedot);
 • Muut henkilötiedot (syntymäaika, henkilötunnus, kansalaisuus)
 • Työhakemukset, referenssit, ansioluettelot
 • Työsopimukset ja muutokset
 • Pankkitilin numero ja palkkatiedot
 • Loma-, sairaus- ja poissaolotiedot
 • Työterveyshuoltoon liittyvät terveystiedot
 • Koulutustiedot, työllisyystiedot, työhistoria
 • Valokuvat, videot
 • Suosituskirjeet, työtodistukset, irtisanomiskirjeet

6. Henkilötietojen lähteet

Suurin osa Seedin käsittelemistä henkilötiedoista kerätään suoraan rekisteröidyiltä, ​​mukaan lukien verkkosivuston lomakkeille syötetyt tiedot. Seedi käsittelee henkilötietoja myös sopimussuhteiden yhteydessä. Henkilötietoja voidaan kerätä myös epäsuorasti, esimerkiksi markkinointilistoilta ja kolmansilta osapuolilta.

7. Käsittelyn laillinen peruste

Käsittelemme henkilötietoja käsittelyn tarkoituksenmukaisimman laillisen perusteen perusteella riippuen käsittelyn tarkoituksesta. Emme koskaan käsittele henkilötietoja ilman pätevää laillista perustetta.

8. Tietojen luovuttaminen

Käsittelemme henkilötietojasi luottamuksellisesti ja jaamme niitä vain silloin, kun siihen on liiketoiminnallinen syy, mukaan lukien markkinointimme parantaminen. Tämä sisältää tiedon jakamisen Seedin sisällä sekä kanavakumppaneiden ja muiden asiaan liittyvien organisaatioiden kanssa. Emme myy tai jaa henkilötietoja kolmannen osapuolen markkinointiin.

9. Rekrytointitiedot

Keräämme ja säilytämme henkilötietoja, jotka olet lähettänyt rekrytointiprosessin aikana. Rekrytointiin kuuluu ehdokkaiden tunnistaminen ja arviointi avoimiin tehtäviin sekä mahdollisiin tuleviin tehtäviin. Seedi voi myös käsitellä henkilötietojasi varmistaakseen lakisääteisten vaatimusten noudattamisen.

10. Profilointi ja automatisoitu päätöksenteko

Seedi ei käsittele henkilötietoja profilointia tai automatisoitua päätöksentekoa varten.

11. Markkinointisähköpostien tilauksen peruuttaminen

Kaikissa markkinointisähköpostiviesteissä on mahdollisuus kieltäytyä. Jos et halua enää saada Seediltä markkinointisähköposteja, voit kieltäytyä tulevista sähköisistä markkinointiviesteistä PERUUTA TILAUS-linkkiä, joka sijaitsee sähköpostin alatunnisteessa. Jos olet aiemmin lopettanut sähköpostiviestinnän ja haluat tilata tietyt Seedi-sähköpostitilaukset uudelleen, lähetä sähköpostia seedi@seedi.fi.

12. Tietojen säilyttäminen

Seedi säilyttää ja tallentaa tietoja liiketoimintaan ja vaatimustenmukaisuuteen liittyvistä syistä. Säilytystä lukuun ottamatta käsittely lopetetaan välittömästi, kun käsittelylle ei enää ole laillista perustetta. Seedi kunnioittaa tietojen minimoinnin periaatetta ja kaikki tiedot on rajoitettu siihen, mikä on tarpeen käsittelyn tarkoituksiin.

13. Käsittelyn turvallisuus

Seedi on omaksunut korkeatasoiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet varmistaakseen turvallisuuden sekä sähköisessä että fyysisessä tietojenkäsittelyssä. Sähköisessä muodossa säilytettävät tiedot on suojattu vahvoilla teknisillä turvatoimilla, mukaan lukien asianmukaiset palomuurit ja salaus. Henkilötietosi pidetään luottamuksellisina, ja vain rajoitetut henkilöt, joilla on voimassa oleva salassapitosopimus, pääsevät käsiksi henkilötietoihisi.

Täydellistä turvallisuutta ei voida koskaan taata, mutta Seedi on sitoutunut varmistamaan ylläpitämään korkeat turvatoimenpiteet. Jos Seedissä tapahtuu tietomurto, siitä ilmoitetaan GDPR-sääntöjen ja aikarajojen mukaisesti.

14. Nimetön tiedonkeruu

Yleensä voit vierailla verkkosivustolla antamatta meille mitään henkilökohtaisia ​​tietoja itsestäsi tai organisaatiostasi. Keräämme kuitenkin tilastotietoja siitä, miten käyttäjät käyttäytyvät verkkosivustollamme parantaaksemme verkkosivustoa, ymmärtääksemme kävijöiden demografisia tietoja ja tarjotaksemme vierailijoillemme osuvampaa sisältöä. Myös kolmannen osapuolen palveluntarjoajat saattavat suorittaa anonyymin tiedonkeruun.

15. Rekisteröityjen oikeudet

Seedi kunnioittaa reilun ja läpinäkyvän tietojenkäsittelyn periaatteita ja huolehtii siitä, että kaikki asiaankuuluvat oikeudet ovat rekisteröityjen saatavilla.

Sinulla on käytettävissäsi seuraavat henkilökohtaiset tietosuojaoikeudet:

 • Oikeus saada tietoa henkilötietojesi keräämisestä ja käytöstä
 • Oikeus saada pääsy henkilötietoihisi ja mahdollisiin lisätietoihisi
 • Oikeus oikaista henkilötietosi, jos ne ovat epätarkkoja tai puutteellisia
 • Oikeus tietojen poistamiseen, jos käsittelyn jatkamiselle ei ole tarkoitusta tai jos tietoja on käsitelty laittomasti
 • Oikeus peruuttaa suostumus käsittelyyn milloin tahansa

16. Henkilökohtaisten tietojen hankkiminen tai poistaminen

Jos haluat saada tietoa tallennetuista henkilötiedoistasi tai poistaa ne, voit lähettää meille sähköpostia osoitteeseen seedi@seedi.fi

Täytämme tietojen käyttö- ja/tai poistopyynnöt yhden (1) kuukauden kuluessa pyynnön päivämäärästä. Seedillä on oikeus hylätä kaikki kohtuuttomat, toistuvat tai liialliset pyynnöt GDPR:n mukaisesti.

17. Oikeus muuttaa näitä ehtoja

Seedi pidättää oikeuden muuttaa, muokata tai päivittää näitä ehtoja milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Näitä ehtoja on viimeksi muutettu 30.6.2022.