Tietosuojaseloste

Viimeksi päivitetty 10.6.2021.

1. Rekisterinpitäjä

Ratkaisutoimisto Seedi Oy
Metsänneidonkuja 10, 02130 Espoo, Suomi
+358 44 358 5204
seedi [at] seedi.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Johanna Parkkinen
Projektijohtaja
Metsänneidonkuja 10, 02130 Espoo, Suomi
+358 44 358 5204
johanna.parkkinen [at] seedi.fi

3. Rekisterin nimi

Seedi Oy:n asiakas ja -markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään Ratkaisutoimisto Seedi Oy:n palveluiden toimittamiseksi sekä näiden palvelujen markkinointiin ja viestintään. Ajantasainen lista kaikista Ratkaisutoimisto Seedi Oy:n tarjoamista palveluista on aina nähtävissä osoitteessa seedi.fi.

5. Rekisterin tietosisältö

Seuraavat tiedot voivat sisältyä rekisteriin. Jokaisesta käyttäjästä ei välttämättä ole kaikkia alla mainittuja tietoja.

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Työtehtävät
 • Yritys/organisaatio
 • Laskutustiedot ja -osoite
 • Sijainti
 • Y-tunnus
 • Muut tiedot, jotka käyttäjä on itse syöttänyt lomakkeelle Seedi Oy:n verkkosivuilla

6. Säännönmukaiset tietolähteet

 • Käyttäjien luovuttamat tiedot
 • Julkiset tietolähteet
 • Tilaisuudet ja tapahtumat osana Seedin markkinointia

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta eteenpäin, paitsi viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja voidaan siirtää henkilötietolain sallimissa rajoissa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköinen asiakas- ja markkinointirekisteri on suojattu salasanoilla ja rekisteriin pääsevät vain Seedi Oy:n erikseen valtuuttamat henkilöt. Kaikkia, joilla on pääsy tietoihin, sitoo salassapitovelvollisuus.

10. Käyttäjän oikeudet

Sinulla on lain sallimissa puitteissa oikeus tarkastaa, mitä tietoja olemme sinusta keränneet. Sinulla on oikeus lain sallimissa puitteissa vaatia virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista tai poistamista. Jokaisessa lähettämässämme suorapostissa on linkki, josta vastaanottaja voi estää suorapostitukset jatkossa. Voit myös kieltää Seedi Oy:tä käsittelemästä itseäsi koskevia tietoja suoramarkkinointiin lähettämällä sähköpostia osoitteeseen seedi[at]seedi.fi.