Vakka-Suomen Voima Oyj

Teimme yhdessä Seedin kanssa Vakka-Suomen Voimalle digitaalisen menestyssuunnitelman, joka koostui digistrategiasta sekä konkreettisista toimenpiteistä. Projektin aikana koottiin digitaalisuuden merkitys mm. erottautumiseen ja kustannussäästöihin.

Projekti meni kokonaisuutena hyvin läpi ja käytetyt menetelmät ja työkalut olivat toimivia. Projektityöskentely oli myös antoisaa henkilöstölle ja voimme hyödyntää oppeja jatkossakin.

Seuraavaksi tekeminen jatkuu toteutuksiin.

 

Antti Jyväkorpi
Kehityspäällikkö
Vakka-Suomen Voima Oyj