Warner Music Finland

Rakensimme Seedin kanssa Warner Music Finlandin kasvustrategian. Työn aikana asetimme kunnianhimoiset kasvutavoitteet ja määrittelimme osa-alueet ja toimenpiteet, joilla tavoitteisiin päästään.

Erillistä strategian jalkauttamista ei tarvittu, sillä prosessin aikana henkilöstö osallistettiin työhön monipuolisesti, minkä lisäksi projektin jälkeisellä juurruttamisella varmistetaan strategian toimeenpaneminen käytäntöön jatkossa.

Työskentely Seedin kanssa oli todella mielekästä ja olemme erittäin tyytyväisiä työn tuloksiin

 

Mark Fry
Toimitusjohtaja
Warner Music Finland