Oulun Energia

Olimme Oulun Energian strategiassa asettaneet asiakkaan keskiöön. Meidän oli siis välttämätöntä rakentaa malli ja tekemisen tavat, joiden avulla tämä tavoite saadaan toteutumaan myös käytännön työssä. Valitsimme kumppaniksi Seedin aiemman hyvän kokemuksen perusteella.

Rakensimme yhdessä Seedin ja liiketoimintojen kanssa perustan asiakkuuksien johtamiseen ja kehittämiseen. Työn tuloksena syntyi konkreettiset asiakasluokitukset, raamit asiakkuuksien hoitamiseen sekä säännöllisen mittaamisen tapa.

Vuoden jälkeen asiakkaidemme suositteluhalukkuus (NPS) sekä asiakkaidemme kokema kilpailuetu ovat ottaneet harppauksia eteenpäin. Ensimmäiset työn tulokset näkyvät jo myös liiketoiminnan tuloksissa.

 

Tuomas Savola
Markkinointi- ja myyntijohtaja
Oulun Energia Oy