Ensin

Lähtötilanne

Ensin Palvelut on uusi kotimainen palvelukumppani, joka on rakentamassa oman toimialansa tehokkainta ja joustavinta liiketoimintamallia palveluliiketoiminnan ulkoistaville energia- ja infra-alan yrityksille. Yrityksen palveluvalikoima kattaa monikanavaisen asiakaspalvelun ja myynnin, sopimustenhallinnan, sanomaliikenteen sekä laskutus- ja perintäpalvelut alan kehittyneimmillä asiakastietojärjestelmillä. Palvelut voidaan paketoida Ensinin valikoimasta kokonaisuudeksi tai pilkkoa asiakkaan tarpeisiin sopiviksi. Päämääränä on tukea palveluntilaajien liiketoiminnan kehittymistä, tehostumista ja menestystä.

Palvelukonseptimme hinnoitteluun ja asiakasarvon tuottamiseen lähdimme yhdessä Seedin kanssa luomaan mallia, joka tukee parhaalla mahdollisella tavalla yhteistä kehittämistä ja menestymistä asiakkaidemme kanssa.

Työskentely

Haemme kumppaneiltamme kahta asiaa: 1) Sitä, että kumppani haastaa meitä ja tekemistämme, tuo uusia näkökulmia ja ajateltavaa sekä 2) Projektin määrätietoista eteenpäinviemistä ja yhteisten kehittämishetkien fasilitoimista arjen akuuttien kiireiden keskellä. Nämä molemmat toteutuivat hienosti yhteistyössä Seedin kanssa. Seedin prosessissa syntynyttä mallia testattiin ja arvioitiin useista näkökulmista työn aikana.

Tulokset

Yhteistyön lopputulemana syntyi tiedolla johdettu hinnoittelun ja asiakasarvon tuottamisen malli, jonka uskomme tukevan meidän sekä asiakkaidemme yhteistä kehittymistä ja menestymistä.

 

Tuija Sipilä
Toimitusjohtaja
Ensin Palvelut Oy