NÄIN VAHVISTAT KEHITTÄMISOSAAMISTASI JA MUODOSTAT ITSEOHJAUTUVAN KEHITYSTIIMIN!

Kehittäminen – oli sitten kyse liiketoiminnan tai ihmisten osaamisen kehittämisestä – on taito, jota voi opetella.

Mitään kehittämistyötä ei kannata lähteä suin päin huiskimaan. Ensin pitää kartoittaa yksilöiden kehittämisosaamista, luoda sen pohjalta paras kehittäjätiimi ja johtaa tiimiä kohti itseohjautuvaa toimintaa.

KEHITTÄMINEN EI OLE PERSOONAKYSYMYS

Monesti erilaiset projekti- ja kehittäjätiimit rakennetaan persoonallisuusominaisuuksien mukaan. Kehittämistaito ei ole kuitenkaan kiinni siitä oletko intro- vai ekstrovertti.

Kehittämisosaamisen voi jakaa karkeasti kolmeen osa-alueeseen:

1. Kyky nähdä tulevaisuuden mahdollisuuksia

2. Kyky tarttua toimeen

3. Kyky saada muut mukaan

Persoonallisuutta on vaikea lähteä muuttamaan, mutta kehittäminen on siitä hieno asia, että sitä voi myös itsessään kehittää.

Ensimmäinen askel on tunnistaa oman osaamisen taso ja pohtia, miten on saanut välitettyä tämän tiedon muille.

ÄLÄ PIILOTTELE KEHITTÄMISPROJEKTEJASI!

Olemme testanneet reilusti yli 2000 henkilön kehittämisosaamista. Näissä mittauksissa otamme huomioon sekä yksilön oman että ryhmän antaman arvioinnin kehittämisosaamisesta. Usein, kun näitä verrataan keskenään, on henkilön oma arvio kollegoiden arviota korkeampi.

Mistä tämä johtuu?

Joskus kyse on todella siitä, että henkilö virheellisesti kokee oman osaamisensa paremmaksi kuin mitä se oikeasti on.

Yleisempää kuitenkin on, että omasta osaamisesta ei ole osattu kommunikoida riittävästi. Monet eivät tuo riittävästi omia ideoitaan esiin tai tekevät kehitystyötä “salassa” kertomatta siitä muille.

Kun yksilö ymmärtää omia vahvuuksiaan ja heikkouksiaan paremmin, hän rohkaistuu kertomaan mielipiteensä äänekkäämmin. Ja kun ryhmässä jokainen tunnistaa omat ja muiden vahvuusalueet, pystytään näitä hyödyntämään parhaalla mahdollisella tavalla.

MITEN KEHITTÄJÄTIIMI KOOSTETAAN?

Jokaisella on oma paikkansa kehittäjätiimissä. On tärkeää, että tiimi koostetaan eri tavalla lahjakkaista ihmisistä.

Toimivasta kehittäjätiimistä löytyy kaikkia kolmea eri osaamisaluetta: kykyä nähdä tulevaisuuden mahdollisuuksia, kykyä tarttua toimeen ja kykyä saada muut mukaan. Näiden kyvykkyyksien välille pitää kuitenkin pystyä muodostamaan lenkkejä, jotta tiimi toimii tehokkaasti.

Ääriesimerkki lenkittömästä tiimistä: yksi synnyttää ideoita kuin sieniä sateella, toinen työstää niistä ensimmäistä eteenpäin, kolmas ottaa kontakteja jokaiseen ilmansuuntaan tietämättä miksi. Kaikkea tapahtuu, ja ensimmäinen synnyttää vieläkin uusia ideoita.

Lenkkejä eri kyvykkyyksien välille syntyy, kun tiimissä on henkilöitä, jotka ovat vahvoja useammassa kuin yhdessä osaamisalueessa. He sitovat tiimin yhteen. He ymmärtävät eri osa-alueita ja pystyvät samanaikaisesti luomaan tilaa ideoinnille sekä viemään tekemistä eteenpäin.

KUINKA ITSEOHJAUTUVIA KEHITTÄJÄTIIMEJÄ LUODAAN?

Kun kehittäjätiimi on koostettu eri osaamisalueita maksimoiden, viedään ensimmäinen projekti ohjatusti läpi. Tähän kuuluu neljä askelta:

  1. Haetaan ideoita
  2. Tartutaan toimeen ja testataan
  3. Haetaan muut tärkeät tahot mukaan
  4. Toteutetaan projekti

Näin kehittäjätiimi oppii, kuinka kehitysprojekti viedään onnistuneesti läpi. Se synnyttää innostusta ja luottamuksen tunnetta tiimiläisissä.

Tämän jälkeen he näkevät ympäristössään enemmän mahdollisuuksia, kokoavat kehitystiimin automaattisesti ja lähtevät kehittämään toimintaa ilman ohjausta. Prosessi luo itseohjautuvia tiimejä, joiden työskentely on erittäin nopeaa. Samalla vallitsee hyvä henki ja luottamus.

MISTÄ LÄHDEN LIIKKEELLE?

Seedissä niin liiketoiminnan kuin ihmisten osaamisen kehittäminen on sydämen asia ja olemme vuosia tutkineet aihetta sekä tuoneet konkretiaa itse kehittämisosaamisen vahvistamiseen. Alkuun voit selvittää millainen kehittäjä itse olet. Tämän saat selville tekemällä Kehittäjätestin, johon pääset alla olevasta linkistä:

Tarvitseeko teidän yritys kokonaisvaltaista kehitystehon nostoa? Me mittaamme asiakkaittemme kilpailuetua sekä muodostamme tehokkaimpia kehitystiimejä. Ota yhteyttä niin jutellaan lisää:

seedi@seedi.fi
044 358 5204

Kirjoittaja Reeta Kalmari on Seedin projektipäällikkö, joka pyrkii tuomaan kehittämisosaamisen osaksi jokaisen asiakkaan arkea.


Katso myös