Tuotteemme

Ravistajat-analyysi syntyi, kun Ratkaisutoimisto Seedi Oy kumppaneineen haki Suomen kehittyvimmät yritykset.

Kun tutkimme näitä kehittymisen huippuyrityksiä, havaitsimme, että organisaation muutoskykyä kuvaavat parhaiten viisi ulottuvuutta:

 • Luottamus
 • Innovatiivinen tuote- ja palvelukehitys
 • Nopeus
 • Kommunikaatio
 • Ongelmiin suhtautuminen

Muutoskyvyn tekijöitä mittaamalla ja parantamalla yritys voi ottaa muutoskyvyn johtamisensa omiin käsiinsä. Ravistajat-analyysi kertoo luotettavasti yrityksen todelliset kilpailuedut, kilpailukentän sekä muutoskyvyn. Yhdessä nämä muodostavat yrityksen kilpailukyvyn. Asiakkailta kysytään myös Net Promoter Score (NPS) kysymys, joka mittaa asiakkaiden suositteluhalukkuutta. Henkilökunnalta kysytään vastaavasti Work Promoter Score (WPS) kysymys, joka mittaa työntekijöiden halukkuutta suositella työpaikkaansa muille. Tämän lisäksi yritys saa analyysistä selkeät toimenpide-ehdotukset kehittymiselle, jotka pohjautuvat kerättyyn dataan ja avoimiin vastauksiin.

Ravistajat-kevytanalyysi antaa hyvän alustavan kuvan yrityksen kilpailukyvystä muihin toimijoihin nähden. Kevytanalyysi on mahdollista lähettää edelleen kymmenelle yrityksen edustajalle, jolloin tuloksen luotettavuus paranee.

Ravistajat -kevytanalyysiin pääset täältä.

Tasapainotetut tiimit -analyysi auttaa löytämään oikeat ihmiset kehittäjätiimiin, joka kehittää uusia ideoita, saa aikaiseksi sekä innostaa muut organisaatiosta mukaan. Analyysi tuo myös konkreettisia tapoja kehittää nykyistä tiimiä kohti tasapainotettua ja itseohjautuvaa tilaa.

Tasapainotetut tiimit -analyysi on oikea valinta aloitettaessa laajaa kehityshanketta, jossa mahdollisesti pienempi ydintiimi hoitaa kehityksen, mutta koko organisaatio on saatava muutokseen mukaan.

Oletko kiinnostunut kuulemaan lisää siitä, miten oman tiimisi kyvykkyyksiä voitaisiin kehittää? Lataa esimerkkiraporttimme siitä mitä analyysi sisältää.

Uuden kehittäminen on jatkuvasti tärkeämpää. Tästä syystä olemme pyhittäneet sille täysin oman sivustonsa. Tutustu mitä kaikkea kehittäminen voi sisältää sekä testaa millainen kehittäjä olet itse: www.kehittäjä.fi

Seedin Myyntinyrkki on tarkoitettu pienille yrityksille, joilla ei ole omaa markkinoinnista ja myynnistä vastaavaa henkilöä, tai vähän suuremmille yrityksille, joissa kaivataan strategista sparrausta ja lisäkäsiä.

Myyntinyrkin avulla takaamme suoran ja mitattavan yhteyden yrityksesi markkinoinnin ja myynnin välille. Autamme luomaan markkinoinnin strategiset linjaukset vahvasti myynnin ehdoilla, tarjoamme alustan ja työkalut markkinoinnin automatisoimiseen ja mittaamiseen, sekä autamme tarvittaessa sisällön luomisessa.

Myyntinyrkki tarjoaa ratkaisun myynnin tehokkaaseen parantamiseen kasvattamalla potentiaalisten asiakkaiden määrää. Tämän lisäksi asiakkaat tavoitetaan juuri otollisimmalla hetkellä heidän ostopäätöksen kannalta.

Myyntiteho +50% -ratkaisulla yrityksesi myyntitehoa saadaan nostettua kohottamalla palvelu- tai tuotekatetta ja/tai pienentämällä samanaikaisesti myyntikulua. Ratkaisussa myyntitehon lisäys syntyy karsimalla turhia prosesseja sekä tehostamalla myynnin ja myynnin tuen tekemistä asiakaskeskeisesti.

Jotta myyntitehoa saadaan nostettua 50%, viiden asian tulee täyttyä:

 1. Ymmärretään eri tyylisten asiakkaiden ostaminen
 2. Vastataan paremmin asiakkaiden ostamiseen omalla myynnillä
 3. Luodaan kaikista omissa käsissä olevista tavoista kontaktoida asiakkaat kustannusten kannalta optimoitu kokonaisuus ja tuotetaan se mahdollisimman tehokkaasti omilla resursseilla.
 4. Autetaan projektiin osallistuvia myyjiä ja KAMeja parantamaan omaa myyntiään asiakaskeskeisesti, ja jakamaan osaamistaan eteenpäin.
 5. Koostetaan tehostamissuunnitelma, joka on testattu vaiheittain toimivaksi asiakkailla.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Mitä sinä haluat yritykseltäsi? Antaa sen lapsillesi? Myydä sen 10 vuoden kuluttua?

Omistajatahdon analyysi on tarkoitettu omistajille, jotka haluavat kirkastaa ja yhdenmukaistaa tahtotilansa sekä päivittää strategian omistajatahtoa tukevaksi. Pääsääntöisesti suomalaiset omistajat vaativat yksinkertaisesti liian vähän. Osaava tavoitteen asetus pohjautuu aina portfoliostrategiaan, joka toteuttaa omistajatahtoa sekä portfolion eri yritysten liiketoimintastrategioihin.

Analyysi sopii parhaiten pienille yrityksille, joilla on jo muutama vuosi historiaa, liikevaihtoa 500 keur-10 meur, tavoitteena vahva kasvu ja joilla on useampi omistaja, eikä ole aivan selvää ajattelevatko kaikki samalla tavalla yrityksen tulevaisuudesta.

Omistajatahdon analyysi muodostuu kahdesta tapaamisesta, joista ensimmäisessä käydään läpi yrittäjien toiveita ja tavoitteita omistajina esikartoitukseen pohjautuen. Toisessa tapaamisessa tehdään omistajatahtoa tukevat tavoitteet sekä strategia tavoitteisiin pääsemiseksi.

Kuten muitakin taitoja, toimitusjohtajuutta voi kehittää vain lisäämällä tietoa. Future CEO -henkilökohtaisella kehittymissuunnitelmalla selvität omat vahvuutesi ja kehityskohteesi toimitusjohtajana.

Seedin vuosittaiseen Future CEO -toimitusjohtajatutkimukseen pohjautuvassa henkilökohtaisessa kehittymissuunnitelmassa vastauksiasi ja yrityksesi tilaa peilataan tutkimuksen tuloksiin ja se antaa sinulle vastauksen muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

 • Miten minä/yrityksemme toimitusjohtaja pärjää muihin vastanneihin verrattuna?
 • Mitä asioita minä/yrityksemme toimitusjohtaja painottaa suhteessa muihin suomalaisiin johtajiin?
 • Mitä asioita oma organisaationi painottaa suhteessa muihin yrityksiin?
 • Millainen yrityskulttuurimme on suhteessa muihin yrityksiin ja tulevaisuuden näkemykseen ihannekulttuurista?
 • Millainen on oma/yrityksemme toimitusjohtajan jaksaminen ja työhyvinvointi suhteessa muihin toimitusjohtajiin?
 • Mitä minun/yritykseni toimitusjohtajan tulisi tehdä, jotta täyttäisin tulevaisuuden huippujohtajan kriteerit?

Lue lisää Future CEO -tutkimuksesta ja tilaa henkilökohtainen kehittymissuunnitelmasi täältä.

Haluatko kuulla lisää?

Jätä meille tietosi, niin olemme yhteydessä sinuun mahdollisimman pian!

Haluan vastauksen viestiini: sähköpostitsepuhelimitse