Strategian elinkaaren 4 vaihetta

Onko strategianne kiteytynyt? Rullaako se, vai onko se rapautumisen tai hämmennyksen tilassa? Lue kuinka asiantuntijamme Juhani Strömberg purkaa strategian elinkaaren neljään osaan ja kuvaa vaiheet havainnollistavasti.

Oheisessa kuvassa havainnollistettu strategian elinkaari on monikäyttöinen viestintätyökalu, jonka avaamia näkökulmia hyödynnetään havaintojemme mukaan aivan liian vähän yritysten tämän päivän strategisessa johtamisessa.

Strategian elinkaari pala palalta

Kokemuksiemme mukaan elinkaarityökalu mm.

  • tuo ajallisen ulottuvuuden vahvasti näkyviin niin yrityksen yksittäisten liiketoimintojen kuin liiketoimintasalkunkin kehityksen kannalta
  • tarjoaa neutraalin, analyyttisen tarkastelualustan johtoryhmien joskus jännitteisiinkin keskusteluihin
  • helpottaa yhteisten, realististen näkemysten syntymistä tilanteissa, joissa strategian rullauksesta rapautumiseen siirrytään yhä nopeammin samalla kun siirtyminen strategian hämmennysvaiheesta kiteytymiseen on kovan ja aikaa vievän johtamistyön takana

 

Elinkaarityökalun käyttökelpoisuus vahvistuu entisestään yhdessä säännöllisesti tehtävän Kilpailukykyanalyysin kanssa. Tällöin päästään systemaattisesti ja kovaan dataan pohjaten kiinni mm.

  • heikkoihin ja vahvempiinkin signaaleihin strategian elinkaaren rullaus- ja rapautumisvaiheissa
  • todellisiin asiakaskäsityksiin yrityksen sekä sen tuotteiden ja palvelujen suorituskyvystä elinkaaren hämmennysvaiheessa
  • erilaisten panostus- ja luopumispäätösten perusteisiin elinkaaren kiteytymisvaiheessa

 

Strategian elinkaari – Kilpailukykyanalyysi-kombo ei ole käyttökelpoinen ainoastaan strategiaprosesseissa vaan myös lähes missä tahansa liiketoiminnan kehittämishankkeessa tuomaan hankkeeseen konkreettisen strategiaulottuvuuden.


Katso myös