SITÄ SAAT MITÄ TILAAT, VAI SAATKO? KONSULTOINTI, COACHING, FASILITOINTI VAI VALMENNUS?

Asiakkaamme kysyi voisimmeko auttaa heidän toimintansa uudelleenjärjestelyn tuomassa muutoksessa. Suurelle joukolle työntekijöitä oli annettu uutta vastuuta ja uudenlaisia tehtäviä. Työyhteisön ja osaamisen kehittäminen oli keskeistä ja myös uudenlaista ymmärrystä liiketoiminnasta ja yrittäjyydestä kaivattiin tehtävien menestyksekkääksi hoitamiseksi. Tämähän meiltä onnistuu – Ratkaisutoimisto, kun ollaan! Enää pitäisi selvittää mitä asiakas ihan oikeasti odottaa ja haluaa. Ja tietääkö asiakas mitä hän haluaa?

Työyhteisön kehittämisen menetelmiä tällaisiin haasteisiin ovat esimerkiksi konsultointi, business coaching, fasilitointi ja vielä valmennuskin. Miten näitä voi toisistaan erottaa, vertailla keskenään tai vaikkapa yhdistää? Tässä muutama sana kaikista edellä mainituista:

LIIKKEENJOHDON KONSULTOINTI:

Konsultoida-verbi tarkoittaa neuvottelemista ja neuvojen kysymistä. ”Konsultoida työtoveriensa kanssa” ja ”Konsultoida erikoislääkäriä potilaan hoidossa” ovat sanakirjan esimerkkejä. Tämä on verbin alkuperäinen merkitys. Kuitenkin tiedämme, että konsulttien ammattiryhmän tehtävä on aivan päinvastainen: konsultti opastaa ja antaa neuvoja niitä kysyvälle. Konsultoida-verbiäkin on siten jo kauan sitten alettu käyttää myös merkityksessä ’antaa neuvoja’. Niinpä nykypäivän konsultti konsultoi eli neuvoo asiakastaan omalla erikoisosaamisellaan.

BUSINESS COACHING:

International Coaching Federationin määritelmän mukaan Business Coaching on ajatuksia herättävä ja luova yhteistyösuhde, jonka tavoitteena on inspiroida asiakasta hyödyntämään kokonaisvaltaisesti henkilökohtainen ja ammatillinen potentiaalinsa. Coaching eli valmentaminen on sitä, että coach tukee valmennettavan omaa ratkaisukykyä ja kehittymishalua. Coach ei anna neuvoja tai ratkaisuja.

FASILITOINTI:

Fasilitointi puolestaan on ryhmäprosessien suunnittelua ja toteuttamista. Sanan alkuperä tulee latinankielen sanasta ”facil”, joka tarkoittaa helppoa. Fasilitaattori on ryhmän ohjaaja, joka huolehtii ryhmän toiminnan etenemisestä suunnitelman mukaan. Hänen ohjauksessaan toiminnalla on selvä fokus ja ohjauksessa päästään selkeästi kohti toiminnallista lopputulosta. Fasilitaattorilla on käytössään paljon erilaisia ryhmätoimintaa tukevia menetelmiä, joista hän valitsee parhaan tai parhaat yhdistelmät juuri kyseisen organisaation tarpeisiin. Fasilitaattori ”opettaa kalastamaan”, eli hän auttaa ihmisiä tekemään sen itse. Fasilitaattori ei myöskään anna neuvoja asiasisällön osalta.

VALMENNUS:

Valmennuksessa valmentaja on henkilö, joka harjoittaa tai ohjaa jotakuta tavoitteellisesti. Urheiluvalmentaja ohjaa urheilijan tai urheilujoukkueen harjoittelua. Muilla aloilla valmentaja voi ohjata henkilöä tai yhteisöä, kuten työyhteisöä, esimerkiksi vuorovaikutuksen, toiminnan laadun ja tuloksen kehittämisessä.

Miten näistä sitten osaa valita oikean? Mikä menetelmä toimii milloinkin?

Tärkeintä on toki auttaa asiakasta kyselemällä, kuuntelemalla herkällä korvalla ja käymällä läpi mitä kullakin menetelmällä saavutetaan työyhteisön kehittämiseksi. Vaarana on aina, että asiakas muuten odottaa lopputulemana olevan jotakin muuta, mitä oli tilannut. Tätä me Seedissä haluamme välttää viimeiseen asti, sillä meille tyytyväinen asiakas on paras brändin rakentamisen keino. Olemme kehittäneet ainutlaatuisen metodin, jolla yhdistämme eri menetelmät tuloksekkaaksi toimintamalliksi. Kuten muussakin toiminnassamme emme usko yhden lääkkeen auttavan kaikkiin vaivoihin, vaan tarjoamme räätälöityjä ratkaisuja. Apuna käytämme myös tyytyväisyystakuutamme!

Mitä asiakkaamme lopulta halusi? Konsultointi, fasilitointi ja coaching yhdistettynä toimivaksi seedimäiseksi kokonaisuudeksi. Ja oli tyytyväinen!


Katso myös