Metsästämme pirullisia ongelmia

Kaipaako liiketoimintasi kehittämistä tai onko siinä jokin ongelma?

Me ratkaisemme liiketoimintastrategiaan, palvelu- ja tuotekehitykseen, myyntiin, digitalisaatioon ja kommunikaatioon liittyviä ongelmia ja autamme liiketoiminnan kehittämisessä.

Avustamme yrityksen liiketoimintastrategian luomisessa ja kehittämisessä. Meillä Seedissä strategiatyö perustuu kilpailuetuosaamiseen sekä asiakkaiden päätöksenteon ymmärtämiseen. Työn painopisteenä on kilpailuedun ja organisaation muutoskyvyn kasvattaminen.

Liiketoimintastrategian kehittäminen lähtee omistajatahdosta ja strategiatyöhön otetaan mukaan hallitus, johtoryhmä, koko henkilöstö ja asiakkaat. Strategiatyöskentelyssä käydään kokonaisvaltaisesti läpi oma organisaatio, tuotanto, jakelu ja myynti, lisäksi hahmotetaan markkinat, kilpailijat ja tulevaisuuden muutokset, lopulta haetaan ymmärrys asiakkaista ja näiden ostamisesta.

Strategiatyöskentely itsessään muuttaa liiketoimintastrategian toiminnaksi, jolloin strategian jalkauttaminen on helpompaa.

Lähdemme strategiatyössä usein liikkeelle tekemällä Ravistajat-analyysin tai Omistajatahdon analyysin. Lue vielä näistä työkaluistamme!

Palvelu- ja tuotekehitysprojektit aloitamme aina liiketoiminnan tavotteiden määrittelystä ja teemme palvelu- ja tuotekehitystä tiiviissä yhteistyössä asiakkaamme henkilöstön ja asiakkaiden kanssa.

Työskentely tapahtuu ketterissä kehityssprinteissä, joissa ensimmäinen versio ideoidaan ja kuvataan nopeasti yhdessä henkilöstön kanssa työpajassa, minkä jälkeen sitä testataan asiakkailla. Asiakastestaus tehdään erilaisin pelillisin ja projektiivisin menetelmin. Sprinttejä toistetaan kunnes tuote tai palvelu on riittävän valmis markkinoille.

Tyypillisiä työn lopputulemia ovat asiakaspolku ja asiakkaan tunnematka sekä tuote- tai palvelukonsepti ja sen toteuttamisen kuvaus. Käytämme Palvelu- ja tuotekehitysprojekteissa usein Ravistajat-, Tasapainotetut tiimit ja Kehittäjät -analyysejä, tutustu toki vielä tarkemmin niihin!

DREAM – THINK – ACT – LEARN

Me Seedissä näemme kommunikaation laajasti viestinnän, markkinoinnin ja myynnin yhdistelmänä. Parasta kommunikaatiota syntyy silloin kun sitä ei mietitä erillään muusta tekemisestä, vaan se on kiinteä osa liiketoimintastrategiaa tai palvelu- ja tuotekehitystä.

Yhdessä parneriyritystemme kanssa olemme rakentaneet yhteisöllisiä medioita yhteiskunnallisesti tärkeiden ja kiinnostavien aiheiden ympärille. Näistä esimerkkeinä Yrittäjästä omistajaksi ja Future CEO.

Tutustu lisäksi myyntiä tehostaviin Myyntinyrkki ja Myyntiteho +50% työkaluihimme!

Yritysten kehittyminen on mahdollista vain kehityshaluisten ja kehityskykyisten ihmisten kautta. Kaikkea kehitystyötä teemme aina tiiviissä yhteistyössä omistajien, hallituksen jäsenten, johdon, henkilöstön ja asiakkaiden kanssa.

Tarjoamme useita työkaluja ihmisten osaamisen kehittämiseen: HTK, Esimiehestä Johtajaksi, Tasapainotetut tiimit, FCEO, Kehittäjä, Business Coaching. Tutustu tarkemmin tuotteisiimme täällä.

Seedigi on digitalisaatioon keskittynyt yksikkömme, joka auttaa hyödyntämään digitalisaation monipuoliset mahdollisuudet liiketoiminnassa. Liiketoiminnan digitalisaation kulmakivinä Seedigissä ovat konkreettinen tekeminen, kellotaajuuden nosto ja sen seurauksena kasvu ja kannattavuus.

Digitaalinen palvelumuotoilu luo nopeasti ja kestävästi tuloksia liiketoiminnan tueksi. Ohjelmistoyrityksemme Taito United tuottaa tarvittavat ohjelmistoratkaisut ja Havain Oy tukee digitaalisen myynnin ratkaisuissa.

HYVÄKSYTTY TOIMINNANKEHITTÄJÄ (HTK)

Olemme rakentaneet yhdessä Kauppakamarin kanssa Hyväksytty toiminnankehittäjä (HTK) –valmennusohjelman, joka vastaa tämän päivän organisaatioiden kehittämisen haasteisiin. Valmennuksessa ratkotaan osallistujien organisaatioiden omia liiketoiminnan haasteita pienryhmissä ja jaetaan oppeja. Osallistuja saa uusia ajattelumalleja, työkalupakin ja arvokkaan vertaisverkoston yrityksen toiminnan kehittämiseen.

Lue lisää valmennuksesta ja testaa lähtötasosi veloituksettomalla Kehittäjä-analyysillä.

ESIMIEHESTÄ JOHTAJAKSI

Esimiehestä johtajaksi -ohjelman tavoitteena on parantaa suomalaista työelämää paremman johtamisen kautta. Ohjelma on käynnistetty vuonna 2012 yhdessä pääministeri Kataisen kanslian kanssa tavoitteenaan pidentää työuria ja parantaa työhyvinvointia sekä työssä jaksamista erinomaisen johtamisen kautta. Valmennettava saa johtajan välttämättömät tiedot ja taidot.

Esimiehestä johtajaksi yhdistää viimeisimmän akateemisen tiedon, business coachingin, huippulaadukkaat business caset sekä aktiivisen vuorovaikutuksen osallistujien kesken.

Lue ohjelmasta lisää johtajaksi.fi

BUSINESS COACHING

Business coaching on yhteistyötä, jossa coach auttaa coachattavaa saavuttamaan määritellyt tavoitteet hyödyntämällä omia tietojaan ja voimavarojaan ja siten parantamaan suoritus- ja muutoskykyään. Coach ei neuvo, vaan tukee ja haastaa coachattavaa itseään tavoitteellisesti löytämään parhaat toimintatavat.

Business coaching keskittyy heikkouksien korjaamisen sijasta vahvuuksien vahvistamiseen. Business coaching toimii myös tukena muutosprosessin läpiviemisessä.

Haluatko kuulla lisää?

Jätä meille tietosi, niin olemme yhteydessä sinuun mahdollisimman pian!

Haluan vastauksen viestiini: sähköpostitsepuhelimitse