Autamme myös kehityksen rahoittamisessa

Tiesitkö, että käytettävissäsi on lukuisia rahoitusmuotoja innovaatioiden kehittämiseen, liiketoiminnan kasvattamiseen ja kansainvälistymisen toteuttamiseen? Me Seedillä olemme perehtyneet ratkaisujen toteuttamiseen myös näitä hyödyntäen – jotta sinä voit keskittyä liiketoimintasi kannalta olennaiseen.

Olemme auttaneet lukuisia asiakkaitamme rahoitusten haussa ja hyödyntämisessä. Löydetään yhdessä keinot rahoittaa juuri sinun tarvitsemasi ratkaisut!

ELY-konsultointi

Mistä on kyse?

ELY-konsultoinnissa on kyse ulkopuolisen asiantuntijaosaamisen rahoittamisesta. Palvelu on tarkoitettu pk-yritykselle, joiden toiminta on kannattavaa ja joilla on edellytykset sekä halua suunnitelmalliseen kasvuun, uudistumiseen ja tehokkuuteen.

Me Seedillä omaamme kokemusta kaikkien näiden osa-alueiden kehittämisestä. Suunnitelmallinen ja tavoitekeskeinen toimintatapamme takaa, että saamme muodostettua yhteistyöstä kokonaisuuden jonka sisältö ja tulokset on helppo kuvata niin haku- kuin raportointivaiheissa.

 

Konsultonti voi keskittyä

 • Kasvuun ja kansainvälistymiseen
 • Tuottavuuteen ja digitalisointiin
 • Markkinointiin ja asiakkuuksiin
 • Johtamiseen ja henkilöstöön
 • Innovaatioiden kaupallistamiseen

Rahoituksen sisältö

ELY-konsultoinnin kesto on 2–5 päivää kerrallaan, ja se maksaa yritykselle 325 € (+alv) per päivä. Konsultointia voi saada korkeintaan 15 päivää kolmen vuoden aikana.

ELY-keskus myöntää rahoituksen konsultointiin hakemuksen perusteella. Palveluntarjoaja laskuttaa yrityksen oman maksuosuuden hakijalta palvelun toteuttamisen jälkeen.

Lue lisää konsultoinnin rahoituksesta ELY-keskuksen sivuilta.

Innovaatioseteli

Mistä on kyse?

Innovaatioseteli on Business Finlandin tukirahoitus pienille ja keskisuurille suomalaisyrityksille liiketoiminnan kehittämiseen, kasvuun ja kansainvälistymiseen. Innovaatiosetelin avulla yritykset voivat ostaa ulkopuolista asiantuntija-apua tuote- tai palveluidean kehittämistä varten. Me Seedillä pystymme tarjoamaan tällaista apua kokonaisvaltaisesti, ideasta toteutukseen asti.

Tyypillisessä innovaatioseteliprojektissa teemme yritykselle alustavan markkinakartoituksen, kuvaamme konseptin riittävällä tasolla ja haastattelemme potentiaalisia asiakkaita tai sidosryhmiä. 100% innovaatioseteliä hyödyntäneistä asiakkaistamme suosittelee meitä!

 

Innovaatioseteli on tarkoitettu

 • PK -yrityksille, joilla on kansainvälistä kasvupotentiaalia
 • Uudelle tuote- tai palveluidealle
 • Tilanteisiin, joissa yritys tarvitsee ulkopuolista osaamista ideansa eteenpäinviemiseksi

Rahoituksen sisältö

Setelin arvo 5000 € (+alv). Seteliä hyödyntävä yritys maksaa tästä itse 1000 € (+alv) omavastuuosuuden. Ostettu palvelu voi olla myös setelin arvoa kalliimpi. Tällöin ostaja maksaa erotuksen suoraan palveluntarjoajalle.

Laskutusvaiheessa palveluntarjoaja veloittaa Business Finlandia 4000 € (+alv) ja asiakasta 1000 € (+alv).

Rahoituksen hyödyntäminen edellyttää hyväksyttyä hakupäätöstä. Hakemusten käsittelystä ja hyväksymisestä vastaa Business Finland.

Tempo-rahoitus

Mistä on kyse?

Tempo-rahoitus on tarkoitettu kansainväliseen kasvuun tähtääville suomalaisille startup-, pk- ja midcap-yrityksille. Se on monesti luonteva jatko innovaatiosetelin avulla toteutetulle aloitusprojektille.

Tempo-projektissa pääpaino on yrityksen kansainväliseen kasvuun liittyvien kyvykkyyksien kehittämisessä, ei tuotekehityksessä. Yrityksellä on oltava projektin käynnistyessä osaava tiimi ja uskottava rahoitus projektin toteuttamiseksi.

 

Rahoituksen avulla yritys voi

 • Parantaa valmiuksiaan kansainväliseen kasvuun
 • Testata liiketoimintakonseptin toimivuutta
 • Hankkia palautetta potentiaalisilta asiakkailta
 • Kartoittaa kysyntää uudella kansainvälisellä markkinalla.

Rahoituksen sisältö

Tempo-rahoituksen määrä on enintään 50 000 €. Business Finlandin rahoitus kattaa 75 prosenttia projektin kokonaisbudjetista, joka voi maksimissaan olla 66 667 €.

Rahoitus on avustusta, jota ei tarvitse maksaa takaisin. Siitä 70 % (enintään 35 000 €) maksetaan myönteisen rahoituspäätöksen jälkeen, ja loput projektin loppuraportin yhteydessä. Midcap-yrityksille koko rahoitus maksetaan loppuraportin yhteydessä.

Lue lisää Tempo-rahoituksesta Business Finlandin sivuilta.

Muut rahoitus- ja tukimuodot

Kuvaamiemme rahoitusmuotojen lisäksi meille ovat tuttuja myös muut Business Finlandin ja muiden julkisten tahojen rahoitusohjelmat.

Näihin kuuluvat muun muassa:

 • Kansainväliseen toimintaan myönnettävä Explorer-rahoitus
 • Innovaatio-osaamisen kehittämiseen tähtäävä Into-rahoitus
 • Business Finlandin tutkimus- ja kehitys (TKI) –rahoitus
 • Finnveran lainoitus- ja takauspalvelut
Löydetään yhdessä keinot rahoittaa juuri sinun tarvitsemasi ratkaisut     Ota yhteyttä