Innostuneet ihmiset, onnelliset asiakkaat

Ratkaisutoimisto Seedi on Suomen idearikkain liikkeenjohdon konsulttitoimisto. Tarjoamme rajat ylittäviä ratkaisuja yritysten kasvun edistämiseksi.

Me katsomme asioita kokonaisvaltaisesti. Tiedämme, että onnistunut kasvu syntyy liiketoiminnan eri osien yhteistyönä.

Ratkaisut

Kokemus on osoittanut, että kasvuun vaikuttaa neljä keskeistä osa-aluetta. Näiden määrätietoisella, tasapuolisella ja tavoitteellisella kehittämisellä olemme auttaneet lukuisia asiakkaitamme.

Kaikki alkaa mittaamisesta

Kilpailukyky- ja Kehittäjäanalyysien™ avulla muodostetaan objektiivinen ja ajantasainen kuva lähtötilanteesta – sekä henkilöstön että asiakkaiden näkökulmasta. Näin varmistetaan, että toiminnan kehittäminen perustuu mitattuun tietoon.

Kilpailukykyanalyysin™ taustalla on menestyksen viittä osa-aluetta yli 2000 mittauspisteen kautta käsitellyt tutkimuksemme. Vertaamme jokaisen uuden analyysin tuloksia keräämäämme dataan lähes 100 suomalaisesta yrityksestä.

Kilpailukykyanalyysin™ avulla löydämme tehokkaasti ne osa-alueet, joiden haasteiden ratkaisemisella on suurin vaikutus yrityksen menestykseen.

Tutustu Kilpailukykyanalyysiin™

Kilpailukykyä mitataan viidellä osa-alueella:
 1. Muutoskyky asettaa reunaehdot ja lähtökohdat kehittämistyölle.
 2. Kilpailuetu luo perustan strategialle ja oikean suunnan valitsemiselle.
 3. Suosittelu kertoo asiakaskokemuksen ja myynnin tasosta.
 4. Kasvu kertoo myynnin ja hinnoittelun onnistumisesta, sekä brändin vahvuudesta.
 5. Kannattavuus osoittaa suunnitelmien toimivuuden.

Kaikki ratkaisut testataan aidoilla asiakkailla

Tyypillisesti kehitysprojektimme tapahtuvat kolmessa sprintissä, joiden tuloksena päästään toteuttamaan analyysiin pohjautuvaa ja oikeilla asiakkailla testattua suunnitelmaa. Läpi koko projektin työtämme leimaa avoin tiedonkulku, selkeä aikataulu ja ennalta suunnitellut prosessit.

Käynnistys ja analyysi

Analysoimme tilanteen ymmärtääksemme ongelman, sekä löytääksemme vaikuttavimmat ratkaisut sen korjaamiseksi. Siinä missä moni tyytyisi vain toteamaan, me arvioimme ja mittaamme. Näin varmistamme, että kehitystyötä johdetaan tiedolla.

Visio, polku ja testaus

Ratkaisut löydetään soveltamalla sopivia metodeja ja työpajoja – yksin, yhdessä ja asiakkaiden kanssa. Ensimmäinen versio ratkaisusta rakennetaan tavoitteiden ja tutkimustulosten pohjalta, jonka jälkeen sitä testataan oikeilla asiakkailla. Tarpeen mukaan siitä iteroidaan parempia versioita.

Etenemissuunnitelma

Kun ratkaisut on kehitetty ja testattu, on aika koostaa yhteenveto kerätyistä havainnoista, ja rakentaa suunnitelma muutosten toteuttamiseksi.

Toteutus

Luomme konkreettisen toimintasuunnitelman ja toimivat mittarit ratkaisun toteuttamiseksi oikeassa maailmassa. Kehititpä sitten strategiaa, tuotteita, myyntiä tai asiakaskokemusta, voit olla varma, että suunta on oikea ja keskityt siihen millä on aidosti väliä.

Työskentelyämme ohjaavat selkeät metodit

Metodimme ovat toimiviksi testattuja työkaluja ja toimintatapoja, joita sovellamme ratkaisujen toteuttamiseksi. Valitsemillamme metodeilla on tukeva teoreettinen tausta ja todistetut tulokset. Meillä on myös selvät sävelet niiden läpivientiin. Tämä tarkoittaa että sinä pysyt jatkuvasti kartalla siitä missä mennään nyt, mitä tapahtuu seuraavaksi, ja millaisia lopputuloksia voidaan odottaa.

 • Päätöksentekomatriisi

  Päätöksentekomatriisi on tarkoitettu tilanteisiin, joissa ollaan tekemässä päätöstä usean eri vaihtoehdon välillä ja/tai päätöksentekijöitä on paljon.

  Päätöksentekomatriisi on tarjonnut asiakkaillemme ratkaisuja niin strategian kirkastamiseen, tuotekehityksen rajaamiseen, kuin sisäiseen kehittämiseen. Erityisen hyvin matriisi toimii tilanteissa, joissa päätöksenteko ei ole enää kiinni puutteellisesta tiedosta, vaan tilanne on pikemminkin päinvastainen. Matriisi auttaa löytämään loogisesti ja perustellusti suunnan valintojen valtamerestä.

  Lue lisää päätöksentekomatriisin metodiartikkelista!

 • Asiakasparityöskentely

  Asiakasparityöskentelyn kautta ymmärretään asiakkaan ostoprosessia ja päätöksentekoa sekä testataan uusia ideoita ja konsepteja.

  Seedin asiakasparityöskentely metodia on hiottu vuosien aikana ja se on kerännyt paljon kehuja niin asiakkaiden kuin matkustajienkin suunnalta. Yhteensä asiakasparityöskentelyyn on osallistunut jo yli 500 henkilöä!

  Lue lisää asiakasparityöskentelyn metodiartikkelista!

 • Tunnekartta

  Tunnekartan avulla selvitetään helpolla ja mukavalla tavalla, minkälaisia tunnereaktioita tietyt sanat tai asiat herättävät.

  Tunnekartta on tarjonnut Ratkaisuja tilanteisiin, joissa on haluttu testata ja ennen kaikkea mitata asiakkaan tunnereaktioiden positiivisuutta tai negatiivisuutta sekä voimakkuutta. Sitä on sovellettu menestyksekkäästi esimerkiksi myynnin viestien suunnittelussa ja uusien palveluiden kehittämisessä. Olemmekin hyödyntäneet tunnekarttaa jo tuhansien argumenttien analysointiin!

  Lue lisää tunnekartan metodiartikkelista!

 • 9 kasvun suuntaa

  Kun pohdit kasvun suuntaa, on totuus usein, että kaikista mahdollisista kasvun keinoista on tähän mennessä hyödynnetty vasta osaa.

  Olemme auttaneet yli 300 yritystä kirkastamaan kasvutavoitteensa, ja tämä on tuonut meille uniikkia näkemystä niistä vaihtoehdoista, joita kasvun toteuttamiseen on. Nämä kiteytyvät yhdeksään kasvun suuntaan.

  Lue lisää 9 kasvun suuntaa metodiartikkelista!

 • Omistajatahdon analyysi

  Omistajatahdon analyysi on työkalu, joka on suunnattu hallituksen jäsenille, johdolle ja etenkin omistajille, jotka kokevat tarvetta päivittää kaikki omistajat samalle sivulle tulevaisuuden tahtotilan suhteen. Sen avulla tiedät miltä pohjalta tavoitteita tulee lähteä asettamaan, ja saat avoimen ja rakentavan keskusteluilmapiirin omistajien välille.

  Lue lisää omistajatahdon analyysin metodiartikkelista!

Asiakkaitamme

Tässä asiakkaitamme, jotka ovat hyödyntäneet ratkaisujamme.