TYYTYVÄINEN ASIAKAS ON BRÄNDIN RAKENTAMISEN TÄRKEIN KEINO

Opiskellessani aikoinaan markkinointia, ihailin hienosti rakennettuja brändejä ja himoitsin tuotteita, joiden tarinaa ne kertoivat. Brändityö tuntui paljon ylevämmältä kuin myyntityö, jota tein opiskelujen ohessa.

Vanhassa maailmassa vielä toimi resepti, jossa tehtiin keskinkertainen tuote tai palvelu, rakennettiin sille isolla rahalla houkutteleva brändi, jota rummutettiin oikeissa medioissa. Tämä johti myyntiin. Nykymaailmassa tämä kaava toimii yhä harvemmin.

Yksi syy tähän on se, että ihmiset luottavat auktoriteettien sijaan itsensä kanssa samankaltaisiin ihmisiin. Nielsen Globalin 2015 tekemän tutkimuksen mukaan 78 %  ihmisistä luottaa ostopäätöstä tehdessään tuttujen ihmisten suosituksiin ja 60 % luottaa verkosta löytyviin kuluttajamielipiteisiin. Selvästi harvempi luottaa brändin verkkosivuihin (54 %) tai tv-mainoksiin (45 %).

Vahvoja brändejä syntyy edelleen, mutta niiden syntymekanismi on muuttunut. Liikkeelle on lähdettävä asiakkaiden tarpeiden, ostamisen, käyttötilanteen ja siihen liittyvien tunteiden ymmärtämisestä. Loistava tuote tai palvelu herättää asiakkaissa voimakkaita positiivisia tunteita. Markkinoinnin ja viestinnän toimenpiteillä on pyrittävä entistä suoremmin myyntiin. Kun tuotteella tai palvelulla vielä lunastetaan ostavan asiakkaan odotukset ja yllätetään positiivisesti, alkaa asiakas kertoa kokemuksistaan muille. Näin käynnistyy brändin rakentuminen.

Forbesin listauksen (2015) mukaan maailman arvokkain brändi Apple, jonka arvo 145,3 miljardia dollaria, on kaksi kertaa suurempi kuin mikään muu brändi maailmassa. Mielenkiintoista on se, että Applen kilpailija Samsung käyttää lähes 4 miljardia dollaria mainontaan samaan aikaan kun Apple käyttää mainontaan vain 1,2 miljardia dollaria ja myy kuitenkin enemmän puhelimia kuin Samsung.

Ihailen edelleen vahvoja brändejä, mutta ennen kaikkea niitä, joille tärkeintä ovat ostavat ja suosittelevat asiakkaat. Myös myyntityöhön suhtaudun nykyään paljon suuremmalla kunnioituksella, myyjät kun ovat usein avainasemassa asiakkaiden mielenmaiseman ymmärtäjinä ja välittäjinä.

Tanja Haapamäki, Projektijohtaja

Kirjoitus on julkaistu alun perin Yrittäjänainen -lehdessä 1/2017.


Katso myös