Seitsemän käytännön ohjetta: miten hyvästä yrittäjästä tulee erinomainen omistaja

Suurin askel, jonka me yrittäjät voimme ottaa, on joko yrityksen myyminen tai siirtyminen omistajan rooliin. Tavoitteena on auttaa Sinua, hyvä lukija, ottamaan tämä tärkeä askel yrittäjästä omistajaksi osaavasti ja hallitusti, sillä itse en alussa onnistunut tässä kovinkaan hyvin. Tai tarkemmin sanottuna ensimmäinen omistajaksi siirtyminen meni ihan päin seiniä.

Tein tukun virheitä, kun tapausta miettii nyt 38 perustetun yrityksen ja 30 kuluneen vuoden kokemuksella. Mutta tärkeimpänä käteen jäi palo oppia niin yrittäjästä omistajaksi siirtymistä kuin yrityskauppojakin. Näitä oppeja jaan tässä kirjoituksessa.

Yrittämisen aloitin insinöörihommien ohessa perustamalla uudenlaisella konseptilla toimivan telemarkkinointiyrityksen vähän yli parikymppisenä. Tenel Oy kasvoi nopeasti kokoon, jossa se alkoi iltatyönä tulla liian raskaaksi. Löysin sattumalta itseäni 15 vuotta vanhemman, innostuneen ja pätevän toimitusjohtajan, joka osti yrityksestä puolet. Kauppasummaa hän ei maksanut, mutta yrityksen verot hän laiminlöi ja kavalsi vielä kassankin. Tuoreena omistajana ja hallituksen puheenjohtajana minun tehtäväkseni jäi maksaa verorästit ja lopettaa toiminta.

Tein tukun virheitä, kun tapausta miettii nyt 38 perustetun yrityksen ja 30 kuluneen vuoden kokemuksella. Mutta tärkeimpänä käteen jäi palo oppia niin yrittäjästä omistajaksi siirtymistä kuin yrityskauppojakin. Näitä oppeja jaan tässä kirjoituksessa.

Yrittäjästä omistajaksi -siirtymän seitsemän ohjetta osuvat kolmeen eri vaiheeseen:

  1. Mitä yrittäjän pitää ottaa huomioon ennen kuin siirtyy omistajaksi
  2. Miten siirtyminen kannattaa tehdä
  3. Miten tuoreessa omistajan roolissa kannattaa toimia

eli miten hyvästä yrittäjästä tulee erinomainen omistaja.

 

1. Harkitse yrittäjästä omistajaksi siirtymistä vuosittain

Me yrittäjät identifioidumme usein vahvasti omaan yritykseemme. Samalla olemme luonnostaan tilanteessa, jossa meillä ei ole organisaation puolesta vuosittaisia kehityskeskusteluja. Tämän takia on hyvä miettiä omaa rooliaan yrityksessä säännöllisesti ilman mitään pakottavaa syytä. Tuntuuko tekeminen vielä hyvältä? Olenko oikea toimitusjohtaja organisaatiolle?

Vielä parempi on, jos on joku ihminen organisaation ulkopuolelta, jonka kanssa tällaista pallottelua voi käydä. Yksi hyvä syy ottaa ainakin yksi ulkopuolinen hallituksen jäsen riittävän aikaisessa vaiheessa!

Omistajaksi siirtymisen ajattelusta seuraa sivutuotteena usein oivalluksia omasta roolistamme yrityksen omistajana. Yrittäjä, kun on joka tapauksessa myös omistaja. On hyvä kysyä itseltään säännöllisesti, mitä ulkopuolinen omistaja olisi tästä mieltä?

 

2. Tunnista omat motiivisi ja tunteesi

Kun haluaa lopettaa yrittämisen tietyssä yrityksessä, on hyvä ymmärtää omat motiivinsa. Liian usein olen muita yrittäjiä auttaessani nähnyt tilanteen, jossa omistajaksi siirtyminen on loppuun palamaisillaan olevan ihmisen pakofantasian toteuttamista. Onpa tilanne tuttu itsellenikin historiasta.

Toinen näkökulma omistajaksi siirtymisessä on organisaation etu. Jossain vaiheessa yritys on voinut kasvaa kokoon, jossa yrittäjän omat vahvuudet eivät ole enää niitä tärkeimpiä. Joskus taas tarvitaan uutta energiaa yrityksen johtoon.

 

3. Varmista yrittäjäpalvelun jatkuvuus yrityksessä

Yrittäjä vaatii, innostaa ja kannustaa. Yrittäjä on useimmiten ollut yrityksessä mukana alusta asti tai ainakin merkittävän pitkän aikaa. Saattaa itse isossakin yrityksessä hoitaa isoimmat asiakkaat. Tai tehdä vaikeimman osan kaikesta softasta. Hänet saatetaan kokea yrityksen isänä tai äitinä, joka huolehtii ja muistaa tuotannonkin työntekijöiden lasten iät.

Yrittäjästä yritykseen jää lähes aina kulttuurin ja toimintatapojen keskeiset osat. On hyvä varmistaa, että hyvät asiat pysyvät ja heikommat häviävät yrittäjän siirtyessä omistajaksi.

Juuri hiljan eräs sukupolvenvaihdoksen tehneen tuotannollisen yrityksen johtoryhmän jäsen valitteli, kun entisen yrittäjän tytär ei kierrä enää tuotannossa. Patruuna oli käynyt tuotannossa joka ikinen työpäivä. Tuotantojohtajan ”paikko” ei riitä, vaan tuotannon ihmiset kokevat itsensä vähemmän tärkeäksi. Muoviosa jää helposti hieman heikkoon maaliin, roskat korjaamatta lattialta jne.

Yrittäjän rooli on siis moninainen. Työntekijöille, asiakkaille ja sidosryhmille hän tarjoaa ainutkertaisen ”yrittäjäpalvelun”, joka vaihtelee edellä mainittujen roolien mukaan. Omistajaksi siirtymistä suunnitellessa tulee miettiä, miten yrittäjän oma rooli korvataan. Harvassa on se toimitusjohtaja, jonka vahvuudet ovat juuri samat kuin omistajan rooliin siirtyvän yrittäjän.

 

4. Muotoile omistajatahtosi

Omistajatahdon yrittäjä tekee parhaimmillaan rooliaan koskevan pohdinnan osana, vaikka toimiikin yrittäjänä. Omistajaksi siirtymisen hetki on sitten se viimeinen hetki kuvata yrityksen roolia omassa portfoliossa ja elämässä. Olenko yrityksessä enemmän sijoittajana vai omistajana? Pohdinnan taustaksi voi tehdä Yrittäjästäomistajaksi.fi -testin.

Omistajatahto on hallituksen työn tärkein syöte, jossa kerrotaan omistajan tavoitteet ja reunaehdot. Dokumentti on hyvä työkalu muun muassa perusarvojen jatkuvuuden varmistamisessa. Omistajatahdossa voi hyvin kuvata myös uuteen rooliin siirtymisen mahdolliset seuraukset yrityksen toiminnalle.

Keskeistä on etukäteen päättää omistajan mahdollisen jatkorahoituksen rajat. Juuri viime viikolla keskustelin yrittäjän kanssa, joka oli myynyt 80 % yrityksestään johtoryhmälleen. Nyt on kolmannen kerran rahat omistajilta loppu ja ilmeisesti kolmannen kerran entisen omistajan lainahana aukeamassa.

 

5. Valitse hyvä hallitus

Yrittäjän näkökulmasta hallitus kysyy ja kyseenalaistaa, neuvoo ja toimii sparraajana. Kiteyttää ajattelua. Omistajalle hallitus on usein ainoa tapa vaikuttaa yritykseen. Hallitus vastaa omistajatahdon toteutumisesta, strategian tekemisestä yhdessä toimivan johdon kanssa, toimitusjohtajan valinnasta ja toiminnan valvonnasta. Hallitus siis myös varmistaa, että edellä mainittu ”yrittäjäpalvelu” jatkuu entistä parempana.

Hallituksen rooli vaihtuu siis käytännössä merkittävästi, kun yrittäjä siirtyy omistajaksi. Usein yrittäjä jatkaa omistajana hallituksen puheenjohtajana, tai paikan ottaa hallituksessa jo aiemmin toiminut seuraavan sukupolven edustaja. Joissain ammattimaisesti yrityksiä omistavissa suvuissa kuten Aminoffit, hallituksen puheenjohtaja on aina suvun ulkopuolinen asiantuntija.

 

6. Opettele tavoiteluotaus

Omistajan tärkein yksittäinen tehtävä on varmistaa osuvien tavoitteiden asettaminen. Osuvien tavoitteiden asettaminen vaikeutuu merkittävästi yrittäjän siirtyessä hallituksen puheenjohtajaksi tai peräti kokonaan omistajan rooliin.

Yrittäjänä tavoitteiden asettaminen on helppoa, sillä yrittäjä tuntee yrityksensä mahdollisuudet ja henkilökuntansa juuri tämän päivän kyvyt. Jo muutaman kuukauden poissaolo operatiivisesta toiminnasta kadottaa näppituntuman tekemisestä.

Tavoitteenasetanta on pitkälle kuin korkeushyppyriman asettamista. Tulos on maksimissaan asetettu riman korkeus. Jos rima on liian matala, koko organisaatio laiskistuu rutiinisuorituksiin. Jos rima on liian korkealla, uhkaa rimakammo ja toistuvien epäonnistumisten aiheuttama masennuskierre.

Seedissä kehitetyn tavoiteluotauksen ideana on pyytää yhden riman korkeuden sijaan useita vaihtoehtoisia tuloksia ja resursseja. Mitä vaatii seuraavan kolmen vuoden aikana 10 %, 50 % tai 100 % kasvu? Tärkeintä on käynnistää dialogi, jossa eri tavoitteiden ja toimenpiteiden joukosta seuloutuu sopivalla riskitasolla toteutettava tavoitetaso, jonka päälle hallitus ja toimiva johto tekevät strategiansa.

 

7. Luottamus hyvä, kontrolli parempi?

”Luottamus hyvä, kontrolli parempi”: totesi Josef Džugašvili, Stalinina paremmin tunnettu kyttääjä. Laiskat liikkeenjohtajat puolestaan väittävät, että kontrolli hyvä, luottamus parempi.

Yrityksissä parasta on luottamuksen ja kontrollin tasapaino. Läpi omistajat – hallitus – johto – hallintoketjun olennaisen tilannekuvan tulee välittyä identtisenä. Tilintarkastajat tekevät työnsä suoraan yhtiön omistajille, mutta toiminnan tarkastamisesta tulee huolehtia yrityskohtaisilla ratkaisuilla.

Käytännössä tämä tarkoittaa yrityksen henkilöstö- ja asiakasdatan saamista kullekin päätöksenteon tasolle. Euroopan laatupalkintokriteeristöä mukaillen voi sanoa, että…

  • jos haluat tietää, kuinka yrityksellä meni eilen, katso liiketoiminnan lukuja,
  • jos haluat tietää, miten yrityksellä menee tänään, kysy asiakkailta,
  • jos haluat tietää, miten yrityksellä menee huomenna, kysy työntekijöiltä.

 

Marko Parkkinen
Ratkaisutoimisto Seedin toimitusjohtaja ja sarjayrittäjä

 

Blogi on julkaistu Boardman Oy:n blogisarjassa 1.6.2023.

Katso myös