OSAAVA OMISTAJA VAATII YRITYKSELTÄ OIKEITA ASIOITA

Menestyvän yrityksen taustalta löytyy yleensä osaava ja aktiivinen omistaja. Omistaja on se, joka viime kädessä asettaa yritykselle tavoitteet. Se, kuinka korkealle tavoitteet on asetettu, kuvastaa yrityksen tulevaisuuden suuntaa. Omistajien tulisikin olla vaativampia.

Riittävällä vaatimisella voi saada aikaan positiivisen kierteen. Omistajien pitäisi vaatia yritystä kehittämään koko ajan jotain uutta, eikä vain tekemään enemmän ja nopeammin.

Suomessa yritysten omistajat asettavat riman usein liian alas. Kun tavoitteet asetetaan matalalle, heitetään tavallaan rahaa hukkaan ja tehdään myös yrityksen työntekijöille hallaa. Jos yritys ei kasva ja kehity, ei sijoitus tuota ja edessä voi olla jopa säästötoimia.

Toisaalta jos omistaja vaatii kehittämään uutta, voivat työntekijätkin löytää uudenlaista iloa työn tekemiseen. Hyvä omistajuus on oikeastaan yhteiskunnallinen teko, koska hyvin johdetut yritykset tuottavat enemmän työpaikkoja.

KASVUA UUDISTUMISEN KAUTTA

Menestystä tavoittelevan yrittäjän kannattaa pohtia, mitkä alat ovat selkeitä kasvualoja ja keskittyä niihin.

Jokaiselta toimialalta löytyy mahdollisuuksia kasvuun, mutta esimerkiksi tällä hetkellä selkeitä tulevaisuuden aloja ovat digitalisaatio, ruoantuotanto ja sähköntuotanto.

Yrittäjän täytyy myös kehittää itseään koko ajan. Toimitusjohtajakaan ei ole kaikkitietävä ja -osaava, vaan jotta yritystä voi kehittää eteenpäin, täytyy myös johtajan pystyä oppimaan uutta.

Yritystä tulee kehittää nopeasti uuden tiedon pohjalta, mutta myös negatiivisiin asioihin täytyy osata reagoida nopeasti. Jos huomaa jonkin asian olevan yrityksessä kehnosti tai jokin tuote on selkeästi huono, täytyy siitä uskaltaa luopua.

ETSI OPTIMI HINNOITTELU

Hinnoittelu on yksi asia, joka voi toimia yrityksen hyväksi tai koitua sen kohtaloksi. Jos se ei toimi; esimerkiksi myynti kasvaa, mutta tuotto ei, pitää hinnoittelua uskaltaa muokata radikaalisti. Se on yksi niitä harvoja asioita, johon pystyy vaikuttamaan nopeasti yrityksen sisällä.

Kysynnän ja tarjonnan laki määrittelee hintaa jonkin verran, mutta usein hinnoittelu ei perustu oikeastaan mihinkään. Ja, kun sitä muutetaan, niin sitä viilataan vain hieman. Hinnoitteluun pitäisi uskaltaa tehdä selkeitä muutoksia.

Mieti aina, mikä on korkein hinta minkä asiakkaat suostuvat tuotteestasi maksamaan. Volyymi voi hinnan noston jälkeen pudota jonkin verran, mutta silti liikevaihto voi kasvaa, kun myyt tuotetta kovemmalla hinnalla.

RAKASTA ONGELMIA

Yrittäjän pitää aktiivisesti kaivaa esiin ongelmia. Jos asiakkaalla on ongelma, on parempi, että tiedät siitä ja löydät siihen ratkaisun. Jos työntekijöillä on ongelma, pitää siihenkin löytää ratkaisu nopeasti. Ratkaisuja kyllä löytää, kunhan ensin ymmärtää ongelman olemassaolon.

Suurin kehittymisen este on se, ettei tiedetä, että on olemassa ongelma tai ei myönnetä sitä.

Sitten, kun ongelma on havaittu, pitää se ratkaista mahdollisimman nopeasti. Liian pitkään ei saa jäädä pohtimaan asioita, sillä siitä voi muodostua oma ongelmansa.

NOPEUS RATKAISEE

Kaiken kaikkiaan nopeus on yritysmaailmassa elintärkeää. Uutta ideaa ei kannata jäädä muhimaan ja muokkaamaan liian pitkäksi aikaa tai joku muu ehtii tuoda sen markkinoille ensin. Tai erinomainen rahoituskuvio voi mennä sivu suun, jos sitä jää liian pitkäksi aikaa harkitsemaan.

Yritysmaailmassa pätevät fysiikan lait. Liike-energian ja yrityksen energian kaava on sama, ½mv². Yrityksessä m = strategia ja v = nopeus. Strategiaa parantamalla yritys toki kehittyy, mutta hitaasti. Nopeuteen panostamalla yrityksen energia kasvaa potenssiin kaksi. Nopeasti toimiva yritys kehittyy ja menestyy varmemmin.

Artikkeli on ensimmäisen kerran julkaistu Visma Solutionsin sivuilla ja lehdessä: tästä juttuun.

Seedi on mukana tukemassa hyvää omistajuutta Suomessa Hyvä omistaja 2017 -hankkeen kautta. Tutustu hankkeeseen: www.hyvaomistaja.fi


Katso myös