Tunnekartta

Tunnekartan avulla selvitetään helpolla ja mukavalla tavalla, minkälaisia tunnereaktioita tietyt sanat tai asiat herättävät.

Tunnekartta on tarjonnut Ratkaisuja tilanteisiin, joissa on haluttu testata ja ennen kaikkea mitata asiakkaan tunnereaktioiden positiivisuutta tai negatiivisuutta sekä voimakkuutta. Sitä on sovellettu menestyksekkäästi esimerkiksi myynnin viestien suunnittelussa ja uusien palveluiden kehittämisessä. Olemmekin hyödyntäneet tunnekarttaa jo tuhansien argumenttien analysointiin!

Eli käytännössä

Tunnekarttaa käytettäessä haastateltava asettaa tunnekartalle ennalta määriteltyjä sanoja tai arvioi kuvien aiheuttamaan tunnereaktiota. Tämän tehtävän kautta löydämme parhaat viestit kohderyhmittäin. Positiivisen tunnereaktion tuovia asioita voidaan käyttää suoraan myynnin argumentteina/viesteinä. Erittäin suuren negatiivisen tunnereaktion herättävät asiat toimivat tärkeimpinä perusteluina ratkaisuille, joita palvelu/tuote tuo.

Kokeile vaikka itse!

Voit helposti testata tunnekarttaa. Hyvä pohja on ympyrä, jonka jaat vaakaviivalla kahteen osaan. Alapuoli kuvaa negatiivisia tunteita, yläpuoli positiivisia. Tämän jälkeen voit pyytää asiakkaita tai kollegoita asettamaan eri vaihtoehtoja positiivinen/negatiivinen akselille. Reaktion voimakkuutta voit mitata kehottamalla asettamaan vaihtoehdot sitä lähemmäs ympyrän keskustaa, mitän voimakkaampi on niitä kohtaan koettu tunne.


Katso myös