Päätöksentekomatriisi

Päätöksentekomatriisi on tarkoitettu tilanteisiin, joissa ollaan tekemässä päätöstä usean eri vaihtoehdon välillä ja/tai päätöksentekijöitä on paljon.

Päätöksentekomatriisi on tarjonnut asiakkaillemme ratkaisuja niin strategian kirkastamiseen, tuotekehityksen rajaamiseen, kuin sisäiseen kehittämiseen. Erityisen hyvin matriisi toimii tilanteissa, joissa päätöksenteko ei ole enää kiinni puutteellisesta tiedosta, vaan tilanne on pikemminkin päinvastainen. Matriisi auttaa löytämään loogisesti ja perustellusti suunnan valintojen valtamerestä.

Eli käytännössä

Ensiksi päätöksen vaikutukset jaetaan osatekijöihin, joita arvioidaan. Esimerkiksi tuotekehitystä koskevassa päätöksessä nämä voisivat olla markkinapotentiaali ja toteutuksen helppous. Tässä vaiheessa eri osatekijöitä voidaan myös painottaa tarpeen mukaan.

Seuraavaksi listataan vaihtoehdot, joiden välillä päätös tehdään. Kukin vaihtoehto käydään tämän jälkeen läpi jokaisen osatekijän osalta, antaen sille numeerinen arvio sovitulla skaalalla.

Lopuksi kunkin vaihtoehdon saamat arviot yksinkertaisesti summataan yhteen. Lopputuloksena vaihtoehdot asettuvat selkeään järjestykseen numeeristen arvojen pohjalta.

Päätöksentekomatriisi mahdollistaa päätösten tekemisen läpinäkyvästi ja kriteereihin voidaan tarvittaessa palata, jos tilanne muuttuu.

Kokeile vaikka itse!

Voit helposti kokeilla yksinkertaista päätöksentekomatriisia tekemällä kuvauksen kaltaisen taulukon. Jos haluat apua syvällisempään datan keräämiseen ja analysointiin, ole yhteydessä!


Katso myös