Asiakasparityöskentely

Asiakasparityöskentelyn kautta ymmärretään asiakkaan ostoprosessia ja päätöksentekoa sekä testataan uusia ideoita ja konsepteja.

Seedin asiakasparityöskentely metodia on hiottu vuosien aikana ja se on kerännyt paljon kehuja niin asiakkaiden kuin matkustajienkin suunnalta. Yhteensä asiakasparityöskentelyyn on osallistunut jo yli 500 henkilöä!

Eli käytännössä

Parityöskentelyyn osallistuu asiakas tai kilpailijan asiakas ja Seedin fasilitaattori. Yksi tilaajaorganisaation ihminen on ”matkustajana” seuraamassa työskentelyä. Tämän rooli on olla mukana hiljaisena matkustajana. Konseptia välillä ihmetellään, mutta se avautuu yleensä viimeistään ensimmäisen matkustuskokemuksen myötä. Matkustaja saa täysin keskittyä siihen, mitä haastateltava kertoo. Hänen ei tarvitse miettiä, mikä oma seuraava vasta-argumentti tulee olemaan tai onko aikaa vielä jäljellä.

Työskentelyssä hyödynnetään pääasiassa projektiivisia menetelmiä, joissa asiakas esim. piirtää, pelaa tai täyttää tehtävää. Totuus nimittäin harvoin saadaan esille pelkästään kysymällä suoraan. Kyse ei ole siitä, että haastateltava haluaisi peitellä totuutta, mutta monesti hän ei itsekään tiedä, miksi on jotain mieltä tai käyttäytyy tietyissä tilanteissa tietyllä tavalla. Aktivoivien tai pelillisten elementtien avulla saadaan usein enemmän tietoa kuin vain kysymällä.

Kokeile vaikka itse!

Jos epäilet miksi asiakkaasi ylipäätään haluaisi suostua haastateltavaksi, kannattaa muistaa, että me ihmiset yleensä haluamme auttaa toisiamme ja toisaalta haluamme vaikuttaa meitä koskeviin asioihin.

Usein haastateltavat ovat jopa otettuja siitä, että heiltä pyydetään apua. Haastattelupyyntö myös viestittää haastateltavalle taholle, että tehtyä yhteistyötä arvostetaan, ja juuri hänen apuaan kaivataan toiminnan kehittämiseen.

Kokemuksemme mukaan asiakashaastatteluista syntyy neljänlaista hyötyä:

1) kartutamme syvällistä asiakasymmärrystä, jonka pohjalta pystymme kehittämään tuotteita ja palveluita sekä myyntiä ja viestintää,

2) viestimme haastateltavalle asiakkaalle, että arvostamme heidän näkemyksiään ja kehitämme toimintaamme asiakaslähtöisesti,

3) asiakashaastattelut toimivat parhaana mahdollisena valmennuksena myynnille tai asiakasvastaaville,

4) parhaimmillaan haastattelu johtaa jatkokeskusteluun ja lisämyyntiin, kun asiakkaan tarpeet saadaan keskustelussa esille.

Koska sinä olet viimeksi haastatellut asiakkaitasi?


Katso myös