9 kasvun suuntaa

Kun pohdit kasvun suuntaa, on totuus usein, että kaikista mahdollisista kasvun keinoista on tähän mennessä hyödynnetty vasta osaa.

Olemme auttaneet yli 300 yritystä kirkastamaan kasvutavoitteensa, ja tämä on tuonut meille uniikkia näkemystä niistä vaihtoehdoista, joita kasvun toteuttamiseen on. Nämä kiteytyvät yhdeksään kasvun suuntaan.

Eli käytännössä

Liiketoimintaa voidaan kasvattaa seuraavilla tavoilla:

  1. Markkinaosuuden kasvattaminen nykyliiketoiminnassa (suunnittelu & konsultointi)
  2. Yrityskaupat
  3. Uudet tuotteet ja palvelut
  4. Uudet markkinat (kansainvälistyminen)
  5. Markkinaosuuden/osaamisen ostaminen
  6. Yrityskaupoin kansainvälistyminen
  7. Kumppanit/edustukset/liittoumat/ketjuun liittyminen
  8. Uusille tuote- tai palvelualueille yrityskaupoin
  9. Uudet tuotteet ja palvelut nykyasiakkaille

Oikean tavan valintaan vaikuttavat liiketoiminnan reunaehdot, siihen vaikuttavat ilmiöt ja muutosvoimat, sekä luonnollisesti kasvutavoitteet.

Kokeile vaikka itse

Listasta luettuna nämä yhdeksän tapaa näyttävät osin keskenään päällekkäisiltä. Ja juuri näin asia onkin! Kyseessä on kuitenkin kussakin tapauksessa hieman erilainen lähestyminen kasvun toteuttamiseen. Nämä näkökulmat asettuvat paremmin kontekstiin, kun tarkastelet niitä visuaalisesti suhteessa toisiinsa.

Löydätkö sinä kuvasta teidän liiketoimintanne reunaehtoihin, muutosvoimiin ja tavoitteisiin sopivat kasvun suunnan?


Katso myös