ONKO YRITYKSESSÄSI TOP-DOWN VAI BOTTOM-UP LÄHESTYMINEN TAVOITEASETANTAAN?

Tiedolla johtaminen tuntuu olevan pinnalla kupliva aihe. Ensi vuosikymmenellä, eli noin kolmen kuukauden kuluttua, yhä useammat yritykset pyrkivät johtamaan tekemistään tietoon pohjautuen. Mutta mitä tämä tieto on, mistä sitä saadaan ja mitä sillä sitten pitäisi tehdä?

Olemme täällä Ratkaisutoimisto Seedissä kehittäneet konkreettisen työkalun tiedolla johtamiseen. Työkalun nimi on kilpailukykyanalyysi. Kilpailukykyanalyysi on erityisen hyödyllinen, kun yritys käy läpi suuria muutoksia tai suunnittelee niiden läpivientiä.

Tässä hieman taustaa, miten kilpailukykyanalyysi syntyi. Toteutimme muutama vuosi sitten Suomen yrittäjien kanssa hankkeen, jossa etsimme crowd sourcing menetelmällä suomalaisia yrityksiä, jotka olivat onnistuneet muuttumaan ja kehittymään muita nopeammin, ns. Ravistajat-yrityksiä. Hankkeessa tutkimme näistä yrityksistä tekijöitä, jotka selittävät yritysten muutoskykyä ja vertasimme samassa taloudellisessa tilanteessa oleviin yrityksiin, jotka eivät olleet päätyneet listalle.

Löysimme viisi päätekijää, jotka parhaiten selittävät muutoskykyä: Ongelmiin suhtautuminen, innovatiivinen tuote- ja palvelukehitys, kommunikaatio, luottamus ja nopeus.

Hankkeessa syntyneiden tutkimustulosten pohjalta kehitimme Kilpailukykyanalyysin, joka on mittari ja työkalu yrityksen kasvun ketjun mittaamisen. Kasvun ketju lähtee liikkeelle suosittelusta. Yritykset, joita suositellaan kasvavat muita nopeammin. Suosittelua taas pystytään lisäämään parantamalla kilpailuetua ja kilpailuetua pystytään ylläpitämään ja kehittämään lisäämällä yrityksen muutoskykyä eli noita viitta edellä mainittua tekijää.

Erityisen hyödyllistä on se, että nämä kolme tasoa mitataan sekä henkilöstön että asiakkaiden näkökulmasta. Olemme mitanneet kymmenien yritysten kilpailukyvyn ja joka kerta löytyy mielenkiintoisia ja yllättäviäkin tuloksia siitä, miten eri tavalla asiakkaat ja henkilöstö näkevät jotkut asiat.

Kilpailukykyanalyysi antaa siis omistajille tai hallitukselle kokonaiskuvan yrityksen tilanteesta, johdolle konkreettiset kehityskohteet ja toimii koko henkilöstölle muutoksen mittarina. Tulokset avaavat operatiivisen työn ja tavoitteiden välisen yhteyden. Näin yritys pystyy johtamaan kasvua ja kehittymistä tutkittuun tietoon pohjautuen. Uusintamittauksella varmistetaan, että ollaan menossa oikeaan suuntaan, ja että toimenpiteet purevat.

Tanja Haapamäki
Projektijohtaja
Ratkaisutoimisto Seedi

Tanja Haapaniemi on Ratkaisutoimisto Seedin perustajajäsen. Ratkaisutoimisto Seedin toiminta-ajatuksena on ratkaista asiakkaiden liiketoiminnan ongelmia ja perustaa uusia start-up yrityksiä. Tanja on työskennellyt yli kymmenen vuotta yritysten liikestrategioiden parissa auttaen yrityksiä kasvun ja kehittymisen haasteissa.

Lue lisää kilpailukykyanalyysistä.


Katso myös