Vantti

Vantissa on käynnissä neljän kohdan kehitysohjelma, joista yksi keskeinen on asiakaskokemuksen parantaminen. Ohjelma perustuu Seedin Kilpailukykyanalyysiin.

Analyysin pohjalta valitaan konkreettiset kehittämistoimenpiteet, joiden etenemistä mitataan säännöllisesti.

Tulokset ovat olleet erittäin hyviä. Vantti löysi perustellut kehittämishankkeet kullekin kolmesta liiketoiminnastaan. Liiketoimintojen keskimääräinen NPS on noussut 21 pistettä vain hieman yli puolen vuoden kehittämisen aikana.

” Seedin lähestyminen on kokonaisvaltainen ja käytännönläheinen. Tulosten lisäksi olemme erittäin tyytyväisiä koko toiminnan sujuvuuteen ja vaivattomuuteen”, toteaa Vantti Oy:n toimitusjohtaja Taina Huttunen.

Taina Huttunen
Toimitusjohtaja
Vantti Oy