TEK - Jäsenten lisäarvoon perustuva skenaariotyö

TEKissä toteutettiin Seedin metodologiaan perustuva tulevaisuustyö

Ideanamme oli osallistaa järjestömme jäsenistöä, luottamuselimiä sekä henkilöstöä laajasti miettimään TEKin tulevaisuutta. Käytimme Seedin metodologiaa, jossa ensin kirkastettiin järjestömme tuottama arvo ja samalla mietittiin TEKiin ja jäsenistöön vaikuttavia muutostekijöitä. Näistä muodostettiin useita skenaarioita, joista jokaisella on vaikutus tekemisiimme. Laajan osallistamisen, useiden tasojen ja monivaiheisuuden takia työskentelyyn varattiin kalenteriaikaa lähes vuosi. 

Tulokset olivat erinomaiset – niin myös yhteinen matka

Skenaariotyötä helpotti suuresti Seedin kanssa suunniteltu prosessi. Saavutimme ne tavoitteet, jotka työlle asetimme. Varsinaisten lopputulosten ohella arvokkaita olivat monet antoisat keskustelut, joihin prosessi tarjosi mahdollisuuksia – sekä livenä että sähköisellä alustalla. Työssä syntyneet tulevaisuusnäkymät auttavat, kun uusi valtuustomme pohtii järjestömme seuraavien vuosien isoja linjoja.

Työskentely Seedin kanssa oli kaikin puolin mukavaa ja hyödyllistä. Saimme prosessiimme erinomaisen tuen.

Voin lämpimästi suositella Seediä kumppaniksi vastaaviin hankkeisiin.

 

Kati Johansson
HR-johtaja
TEK