Taito United

Lähtötilanne

Henkilöstön tyytyväisyyttä olemme mitanneet Taidolla säännöllisesti. Seedin tarjoaman Kilpailukykyanalyysin avulla pystyimme selvittämään myös asiakkaiden kokemusta ja tyytyväisyyttä sekä vertailemaan tätä henkilöstön kokemaan.

 

Työskentely

Kilpailukykyanalyysin prosessi oli osaltamme vaivaton käynnistää, sillä meiltä tarvittiin lähinnä kyselyn vastaanottajien yhteystietolistat. Päätimme ulottaa kyselyt henkilökuntamme ja asiakkaidemme lisäksi myös potentiaalisiin asiakkaisiimme. Kohderyhmän ja yhteystietolistojen toimittamisen jälkeen Seedi piti huolta projektin muusta osuudesta ja raportoi projektin edistymisestä.

 

Tulokset
Kilpailukykyanalyysin avulla saimme käsityksen Taidon suosittelusta (NPS), kilpailuedusta (CAS) ja muutoskyvystä (CCI). Nämä luvut olivat hyviä – esimerkiksi suosittelu- eli NPS-luvuksi saimme 73, joka kertoo asiakkaidemme tyytyväisyydestä toimintaamme. Lisäksi saimme palautetta ja ideoita kehityskohteiksi niin asiakkailtamme kuin henkilöstöltämmekin. Olimme tyytyväisiä projektin
tuloksiin.

 

Tuomas Kaipainen
Toimitusjohtaja
Taito United Oy