Oulun Energia

Olemme toteuttaneet Seedin kanssa Kilpailukykyanalyysin jo viitenä vuonna peräkkäin ja kehittäneet systemaattisesti asiakaskokemusta tulosten pohjalta.

Me Oulun Energiassa haluamme olla lähellä asiakasta. Tämän prosessin kautta pääsemme hyppäämään asiakaskokemuksen äärelle ja miettimään tekemistämme asiakkaiden kautta, ja se tuo meille paljon hyödyllistä ymmärrystä tekemisen pohjaksi.

Energiamarkkina on isossa murroksessa ja menestymisen edellytys tulevaisuudessa on, että kykenemme vastaamaan muutoksiin ja pitämään huolta kilpailukyvystämme.

 

Tuomas Savola
Liiketoimintajohtaja
Oulun Energia