Orkla

Haaste

Olemme Orklalla olleet perinteisesti erittäin hyviä mallintamaan ja kehittämään tuotannollisia prosesseja. Asiantuntijatyössäkin prosesseja on pyritty kehittämään ja yhdenmukaistamaan, mutta tämä työ ei ole ollut erityisen systemaattista ja lopputulokset ovat olleet usein ”mappitoteutuksia” tai kertaluonteisia yksittäisiä muutoksia.

Toimivat ratkaisut

Toteutimme Seedin kanssa asiantuntijatyön työvirtojen kehittämistä, jota kutsuimme työn fiksuuttamiseksi. Käytännössä Seedi auttoi ja ohjasi oman kehittäjäryhmämme työtä yhden kriittisen prosessimme parantamiseksi ja jatkuvan kehittämisen työskentelymallin käynnistämiseksi. Työvirtaa selkeytettiin ja kehitettiin Seedin metodologialla.

Hyvät lopputulemat käytäntöön

Olen erittäin tyytyväinen saavutettuihin lopputulemiin. Työntekijöiden lähtötilannemittauksessa antamat arvosanat paranivat jo projektin aikana ja edelleen projektin juurrutusvaiheessa. Niin työn ilon kuin työskentelyn tehokkuudenkin koettiin parantuneen. Opimme lisäksi johtoryhmässä taas paljon lisää organisaatiomme toimintakulttuurista ja työskentelytavoista.

Voin lämpimästi suositella Seediä vastaaviin asiantuntijatyön fiksuuttamisiin.

 

Jussi Tolvanen
Myyntijohtaja
Orkla Suomi