Okmetic

Lähtökohdat

Okmetic toimittaa asiakaskohtaisesti räätälöityjä, korkean lisäarvon piikiekkoja antureiden sekä erillispuolijohteiden ja analogiapiirien valmistukseen. Liiketoimintamme on kasvussa ja olemme viime vuosina investoineet tuotantokapasiteettiimme kysyntään vastataksemme. Digitalisaatio ja datan hyödyntäminen tulevat olemaan yhä suuremmassa roolissa liiketoiminnassamme tulevaisuudessa. Halusimme selvittää digitalisaation näkökulmasta mikä on nykytilanteemme, missä ovat keskeiset kehityskohteemme, mitkä ovat tulevaisuuden mahdollisuutemme ja millaisella polulla pääsemme nykytilanteesta tavoitteeseen.

Työskentely

Työskentelimme yhdessä Seedin kanssa kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa muodostimme ICT-kentästämme tilannekuvan ja paikallistimme viisi strategista työmaata, joiden kautta pystymme laittamaan perusasiat kuntoon ja tarttumaan tulevaisuuden mahdollisuuksiin.

Yksi tunnistetuista työmaista oli liiketoiminnan ja IT:n yhteistyö sekä kehittämisen johtaminen. Toisessa vaiheessa rakensimme yhdessä eri toiminnoista kootun työryhmän kanssa digitaalisen kehittämisen johtamismallin sekä tunnistimme resurssi- ja osaamistarpeet eri paikoissa.

Työskentely Seedin kanssa oli sujuvaa ja he kuuntelivat tarpeitamme herkällä korvalla. Seedi kykeni myös rakentavaan yhteistyöhön rinnakkain toisen kumppanin avulla toteutetun ohjelmistokehityksen resurssiskaalaushankkeen kanssa.

Lopputulemat

Lopputulemana meillä on tiedossa digitalisaation liittyvät strategiset työmaat, joita tulemme edistämään vaiheittain seuraavina vuosina. Yhteistyössä Seedin kanssa syntynyt digitaalisen kehittämisen johtamismalli tulee olemaan avainasemassa kaikessa tulevassa digitaalisessa kehittämisessä. Sen kautta saamme strategisen liiketoimintanäkökulman kehittämiseen, katvealueet haltuun sekä systematiikkaa liiketoiminnan ja IT:n yhteistyöhön. Olen erittäin tyytyväinen lopputulemiin ja jatkamme yhteistyötä Seedin kanssa myös mallin käyttöönottovaiheessa.

Markus Virtanen
Johtaja, henkilöstö, IT ja yhteiskuntavastuu
Okmetic Oy