Martela

Martela toteutti Kilpailukykyanalyysin syksyllä 2023 Suomen ja Ruotsin markkinoissa.

Tutkimuksen tuloksena saimme konkreettiset 6 kehitystoimenpidettä. Eräs näistä oli myyntitoimien kohdistaminen tunnistettuihin kysynnän painopistealueisiin, joista saimme myös selkeän listan. Lisäksi saimme valmiin luettelon kontakteista, jotka vaativat meiltä vielä lisäpanostusta, ja tähän liittyvä työ on jo aloitettu.

Olemme tyytyväisiä tutkimuksen toteutukseen ja lopputulemiin. Työ Kilpailukyvyn kehittämisen eteen ei pääty tähän, vaan olemme jo nyt sopineet tapaamisen tulosten käytännön toteutumisen seuraamiseksi.

 

Kimmo Hakkala
VP, Sales and Marketing
Martela Oyj