Lehto Asunnot

Tavoite

Halusimme parantaa strategista kehittämistä ja myynnin osuvuutta.

Seedin valinta

Valitsimme Seedin toteuttamaan projektin, sillä heillä oli valmiina Kilpailukykytutkimusmetodi sekä selkeä prosessi projektin vetämiseksi. Lisäksi Seedin ihmiset tuntuivat kuuntelevan tarpeitamme.

Tulokset

Kokonaiskuva markkinasta ja Lehdon kilpailukyvystä, joka perustuu tietoon, vei monessa kohtaa strategisesti seuraavalle tasolle. Yksi huippujuttu meille oli tulosten vertailtavuus Seedin kattavaan yritystietokantaan. Nyt pääsemme jatkamaan kehittämistä tulosten perusteella.

 

Mikko Jalava
Myyntijohtaja
Lehto Asunnot Oy