Lantmännen Agro

Lähtötilanne

Olimme tehneet uuden strategian ja haasteena oli resurssien kohdentaminen strategian kannalta olennaisiin, käytäntöä edistäviin asioihin.

Mitä tehtiin?

Seedi teki Lantmännen Agrolle Kilpailukykyanalyysin, jossa selvitettiin selkeästi aikaisempaa laajemmin kilpailuetua- ja muutoskykyä ketju-yksiköltä, kauppiailta, myyjiltä sekä eri kokoisilta asiakkailta.

Meille uutta oli kilpailuedun kysyminen asiakkailta ja saimmekin analyysista arvokasta tietoa strategiamme toteuttamisen avuksi sekä konkreettisia kehitysideoita ketju- ja kauppiastasolla. Seuraavaksi teemme jatkotoimenpiteitä näiden pohjalta.

Työskentely ja tulokset

Laaja kysely saatiin toteutettua hyvin aikataulussaan ja asiakkaiden vastausmäärät ylittivät odotuksemme. Nyt tiedämme missä olemme ja millä toimenpiteillä pystymme parantamaan.

 

Antti Meriläinen
Toimitusjohtaja
Lantmännen Agro