LähiTapiola

Toteutimme Seedin Kilpailukykyanalyysin ensimmäisen kerran syksyllä 2023 Suurasiakasliiketoiminnassamme.

Konkreettinen hyöty syntyy osuvammasta keskustelusta ja toimenpiteistä, kun pääsimme erinomaisen asiakas-NPS-lukumme taakse kilpailuetuihin ja muutoskykyyn sekä henkilöstömme näkemyksiin näistä.

Voin suositella Kilpailukykyanalyysiä yrityksen toiminnan kehittämiseen lämpimästi.

Hanna Hartikainen
toimitusjohtaja
Lähi-Tapiola Vahinkovakuutus