Delete

Toteutimme DELETEllä Kilpailukykyanalyysin toista kertaa, jotta voimme todentaa kahden vuoden aikana tapahtuneen kehityksen ja määritellä tämän hetken tärkeimmät kehityskohteet. Olemme kahden vuoden aikana panostaneet määrätietoisesti edellisessä mittauksessa esille nousseisiin kehityskohteisiin. Sekä henkilöstömme että asiakkaamme silmin olemme parantaneet merkittävästi kaikilla osa-alueilla.

Kilpailukykyanalyysi toimii tärkeänä indikaattorina johdolle siitä, miten vahva usko kentällä on omaan tekemiseemme. Lisäksi tulokset antavat meille kattavan kuvan operatiivisesta tehokkuudestamme sekä työkalut sen jatkuvaan parantamiseen.

Juha Kettunen
Liiketoiminnan kehitysjohtaja
Delete Finland Oy

Lue lisää: https://www.delete.fi/2024/04/08/kilpailukykymme-parantuu-kohisten/