Kasten

Seedi toteutti Kastenille Kilpailukykyanalyysin keväällä 2024. Tutkimuksessa selvitettiin kilpailukykyä henkilöstön, asiakkaiden ja prospektien näkökulmasta. Näiden lisäksi tutkittiin myös Kastenin jälleenmyyjien sekä jälleenmyyjien asiakkaiden käsitys Kastenin kilpailukyvystä. Analyysiä pidettiin tervetulleena kaikissa vastaajaryhmissä, mistä kertovat erittäin hyvät vastausprosentit ja runsas palaute.

Tutkimuksen tuloksena tunnistettiin seitsemän konkreettista kehitysaluetta. Esimerkiksi Kastenin jälleenmyyjien kanssa tulokset on käyty läpi työpajoissa ja kehitystoimenpiteiden toimeenpano on jo käynnissä.

Olemme tyytyväisiä tutkimukseen ja sen lopputulemiin. Unohtamatta sitä, että sekä Kastenin että Kastenin jälleenmyyjien asiakkaiden NPSt ovat huippuluokkaa!

Positiivisen kehityksen varmistamiseksi tutkimus toteutetaan seuraavan kerran vuonna 2026.

Marko Väisänen
toimitusjohtaja
Kasten – Constructor Finland Oy