Heeros

Lähtötilanne

Heeroksella listattuna yhtiönä on julkiset kasvutavoitteet, joihin emme päässeet 2019. Asiakastarpeiden parempi tunnistaminen eri asiakassegmenteissä, joiden varaan kasvua voidaan rakentaa, oli meille lähtökohta Seedin kanssa tehtävälle projektille. Halusimme myös paikallistaa myynnin pullonkaulat ja saada tehokkuutta olemassa olevien asiakkaiden palveluun sekä ennen kaikkea uusasiakashankintaan.

Työskentely

Seedi teki analyysin vahvuuksistamme sekä myynnin pullonkauloista sekä sisäisten että asiakashaastattelujen pohjalta. Tämän pohjalta pystyimme yhdessä muodostamaan toimenpidesuunnitelman, jonka tarkoitus on parantaa Heeroksen kilpailukykyä markkinassa. Seedi toteutti analyysin toiveemme mukaan joustavasti, tiiviillä aikataululla ja meille läpinäkyvästi.

Tulokset

Kolmen kuukauden jälkeen tulokset ovat jo selvästi näkyvissä Heeroksen myynnissä. Poikkeusolosuhteissakin olemme onnistuneet herättämään asiakkaissa runsaasti kiinnostusta ja lisäämään myynnin aktiviteettia merkittävästi. Tämä näkyy myös tilausten määrässä positiivisesti.

 

Mikko Pilkama
Toimitusjohtaja
Heeros Oyj