Capman

Työn mielekkyydestä kasvun moottori

Capmanin kasvu on viime vuosina ollut nopeaa ja kasvutavoitteet ovat korkealla. Sisäisen palveluyksikön tavoitteena on kyetä hallinnoimaan kaksinkertainen määrä pääomia toiminnan laatu säilyttäen. Kyse ei siis ollut klassisesta tehostamisesta, vaan tulevan kasvun mahdollistamisesta ja samanaikaisesti työnilon lisäämisestä.

Lopputulemana toimiva kehittämisen toimintamalli

Loimme mallin, jossa kehitysprojektit identifioidaan, priorisoidaan, johdetaan ja seurataan aina käytäntöön asti.  Ensimmäiset projektit on nyt saatu menestyksekkäästi toimintaan asti. Samalla yksikkömme työtyytyväisyys on kasvanut ja on jo erittäin hyvällä tasolla.

Seedin metodologia ja sparraustuki oman mallimme luonnissa oli korvaamatonta. Voin lämpimästi suositella Seediä vastaavaan kehittämisen kehittämiseen.

 

Heidi Sulin
Operatiivinen johtaja
Capman Oyj