Betesda-säätiö

Betesdan tuli saada seuraavalle strategiakaudelle 2020-2025 aikaiseksi strategia, jonka tekemiseen myös esimiesporras sitoutuu. Aiemman kokemuksemme mukaan tehtävä ei ollut ihan helppo ja tiesimme tarvitsevamme ulkopuolista kumppania.

Seedi valikoitui kumppaniksi, sillä heillä oli omakohtainen kokemus hoiva-alalta. Lisäksi Seedi osallisti työskentelyssä laajasti mukaan henkilöstöämme ja saimme strategiasta lähiesimiehille konkreettisen, toimintaa ohjaavan työkalun. Työn aikana haimme Betesdan tulevaisuuteen vaikuttavat tekijät, asetimme strategiset tavoitteet ja rakensimme konkreettiset toimenpiteet tavoitteisiin pääsemiseksi.

Olen yhteiseen työhömme tyytyväinen. Erityisesti haluan mainita strategian tiivistelmän. Kerrankin puhutaan asiaa ja vielä suomeksi. Yhteistyömme jatkuu juurruttamisella, jossa katsomme yhdessä toimenpiteiden viemistä käytäntöön.

 

Armi Lampi
Toimitusjohtaja
Betesda-säätiö