Kehitysideoita voi saada nuorilta

Leenan nykyiseen toimenkuvaan Kouvola Innovation Oy:n yrityspalveluissa kuuluu kehittämistä monella eri alueella. Hän työskentelee erilaisissa yhteistyöryhmissä, alkavien ja toimivien yritysten neuvonnan, omistajanvaihdosten ja rahoitusneuvonnan parissa paikallisia pk-yrityksiä avustaen.

Työnsä kautta Leena on oppinut paljon kehittämisestä. “Uusien ajatusten saaminen edellyttää aitoa kohtaamista ja ajatuksia voi saada yllättäviltä tahoilta. Tässä asiassa nuoret kannattaisi aina muistaa”, hän kertoo. “Kehittäminen edellyttää sitä, että on varukseton halu tehdä asioita yhdessä toisten kanssa ja parhaimmillaan erilaiset näkemykset yhdistyvät uudenlaisiksi näkymiksi”.

Tulevaisuuden suhteen odottavalla kannalla

Kouvola Innovation Oy:n yrityspalveluissa tulevaisuuden kehityskulkujen suhteen ollaan odottavalla kannalla. Isot kansalliset uudistukset, kuten maakuntauudistus, tulevat muuttamaan eri toimijoiden tehtäviä ja työnjakoa valtion ja kuntien kesken. Leena kuitenkin näkee kuntien roolin elinvoimapolitiikassa olevan tärkeä jatkossakin. “Kuntien elinvoimaisuuteen liittyvä työ ei lopu – se vain muuttaa muotoaan”.

Läheisten kanssa vietetty aika, hyvät kirjat ja tanssiharrastus tarjoavat hänelle hyvää vastapainoa työn haasteisiin. ”Palasin jälleen pitkän ajan jälkeen kilpatanssiharrastuksen pariin. Musiikki ja yhdessä liikkuminen tarjoavat todella hienoja flow-kokemuksia.” Leena suosittelee.

Leena Gardemeister, Yrityspalvelupäällikkö, Kouvola Innovation Oy