Tasapainotetut tiimit

Onnistunut tiimijohtaminen lähtee tiimin jäsenten kyvykkyyksien tunnistamisesta. Kaikki eivät osaa kaikkea, eikä tarvitsekaan. Tärkeämpää on, että kyvykkyydet tukevat ja täydentävät toisiaan. Kun tiimin kyvykkyydet ovat tasapainotetut, on henkilöstön osaaminen hyödynnetty oikein ja tehokkaampi työskentely johtaa myös parempaan henkilöstö- ja asiakastyytyväisyyteen.

 

Valitettavasti moni tiimi ei kuitenkaan ole vielä tasapainotetussa tilassa. Organisaatiossa tiimien muodostamisessa tulee ottaa huomioon jokaisen jäsenen henkilökohtaiset vahvuudet ja heikkoudet. Tämän jälkeen pitää valita tiimiin sellaiset henkilöt, ketkä muodostavat vahvimman mahdollisen kokonaisuuden.

Kehittäjätiimin rakentaminen lähtee kolmen peruskyvykkyyden ja niiden tunnistamisen kautta. Näiden peruskyvykkyyksien tunnistamisen työkaluna käytämme yhdessä professori Göte Nymanin kanssa luomaamme kehittäjä-analyysiä. Lue lisää kyvykkyyksistä kehittäjä-analyysin alta täältä.

Tutkimustemme ja kokemuksen perusteella tiimin jäsenten kyvykkyydet eivät aina täysin leikkaa toisiaan. Tällaisissa tiimeissä jokin kolmesta kyvykkyydestä on joko selvästi heikompi kuin muut kyvykkyydet, tai pahimmassa tapauksessa yksi tai useampi kyvykkyys on kokonaan irrallinen muista.

tulevaisuus

  • havaintokyky
  • ymmärrys
  • kuvittelu

Monia ideoita, mutta hän ei saa niitä tuotantoon.

toimeen

  • tekemisen käytännöt
  • osaaminen
  • vastuu

Ei mieti, vaan alkaa toteuttamaan heti ensimmäistä keksimäänsä ideaa.

muut

  • ihmistuntemus
  • tilannetaju
  • arvot

Ottaa aktiivisesti kontaktia sisäisesti ja ulkoisesti, muttei tiedä mitä varten ja mihin ollaan menossa

Tasapainotetussa tiimissä on kehittämiskyvykkyyksiä oikeassa suhteessa. Tasapainotetussa tiimissä kyvykkyydet täydentävät toisiaan ja tiimissä on henkilöitä, jotka ovat vahvoja vähintään kahdessa kyvykkyydessä. Tällaiset henkilöt sitovat kyvykkyyksiä yhteen ja osaavat edistää asioita tehokkaasti. Näin kyvykkyyksistä muodostuu “lenkkejä” ja informaatiokatkoksia ei synny.

Tasapainotetun tiimin voi rakentaa neljällä tavalla:

 

tiimi1 tiimi2 tiimi3 tiimi4

Tasapainotetun tiimin-konsepti tarjoaa kehittämisen ja tiimin johtamiseen tehokkaan käytännön työkalun. Se kertoo miten eri henkilöistä muodostetaan mahdollisimman tehokkaita kokonaisuuksia – tasapainotettuja kehittäjätiimejä. Tiimin sisällä työnteko sujuu mallikkaammin ja ilmapiiri pysyy hyvänä, kun ryhmä on muodostettu toisiaan tukevista kehittäjätyypeistä. Tätä kautta saavutettu tehokkaampi työskentely johtaa parempaan henkilöstö- ja asiakastyytyväisyyteen!

Oletko kiinnostunut kuulemaan lisää siitä, miten oman tiimisi kyvykkyyksiä voitaisiin kehittää? Lataa esimerkkiraporttimme, josta saat lisätietoa tutkimukseen liittyen. Esimerkkiraportti lataamostamme täältä.