HTK-ohjelma antaa ajattelemisen aihetta ja sopii loistavasti henkilöille jotka vastaavat kehittämisestä.

”HTK-ohjelman ryhmätapaamisten ilmapiiri ja työskentelymetodit poikkesivat täysin siitä mihin olin tottunut.

Avoin ajatusten vaihto, toisten kuuntelu ja kannustus antoivat energiaa omaan arkeen ja liiketoiminnan muutoksen eteenpäin viemiseen.

Ohjelman viitekehyksen ”kivijalat”, sisäinen kunto, asiakaskunto ja tuloskunto osoittautuivat hyödyllisiksi elementeiksi kehitystyössä.

Sain todella paljon konkreettista tukea ja apua siihen kuinka voin lisätä vuorovaikutusta organisaatiomme sisällä ja asiakaskohtaamisissa.

Ohjelman tuloskunto osio auttoi oivaltamaan kuinka erilaistan ja konseptoin tarjoamme palvelun.

HTK-ohjelma antaa ajattelemisen aihetta ja sopii loistavasti henkilöille jotka vastaavat kehittämisestä.”

Sari Lehtoaro, yksikön päällikkö, Lehtipiste Oy/Postituspojat