”Jos ei kehitä, taantuu”

Sinikka on tehnyt pitkän uran tasa-arvokonsulttina. Uransa alkuvaiheessa hän työskenteli
toimikuntien sihteerinä, jolloin hän teki mm. Suomen hallituksen raportteja YK:lle. Sinikka oli
edelläkävijä aloittaessaan konsultaatiotyöt tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden parissa.

Hän on auttanut niin pieniä kuin suuriakin yrityksiä työpaikkakohtaisten tasa-arvosuunnitelmien
laatimisessa. Sinikka on konsultoinut lisäksi monia muitakin tahoja, kuten kuntia ja
ministeriöitä, kyseisistä aiheista. Sinikka on kokenut kouluttaja ja ollut vastuussa myös
useista EU-rahoitteisista projekteista.

Nykyisin Sinikka on WoM World of Management Oy:n omistaja ja toimitusjohtaja. WoM auttaa
yrityksiä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusongelmien ratkomisessa, niihin liittyvien
suunnitelmien laatimisessa, lainsäädännön uudistusten ja säännösten soveltamisessa sekä
näihin aiheisiin liittyvissä tutkimustöissä ja selvityksissä. Vapaa-aikanaan Sinikka on
mielellään maalla, lukee tai on tekemättä mitään.

Miksi kannattaa kehittää?
Jos ei kehitä, taantuu. Maailma ympärillä joka tapauksessa kehittyy ja muuttuu.

Sinikka Mustakallio, Tasa-arvokonsultti, WoM World of Management Oy