Kehittämisessä pyritään aina parantamaan nykytilaa parhaalla mahdollisella tavalla.

Kehittämisessä pyritään aina parantamaan nykytilaa parhaalla mahdollisella tavalla. Kehittäminen on jatkuva prosessi ja toisinaan kehittämisen aikana nousee esiin uusia kehityskohteita. Tällöin nopea reagointi ja oikeisiin asioihin panostaminen ovat tärkeässä roolissa. Hyvä kehittäjä tunnistaa myös vaaran merkit hyvissä ajoin ja pystyy korjaamaan kehityksen kurssia oikeaan suuntaan ennen kuin ollaan kivikossa. Erityisen hyödyllisenä näen asioiden havainnoinnin talouslukujen kautta. Monet kehityskohteet liittyvät kuitenkin enemmän tai vähemmän parempaan tehokkuuteen ja tuottavuuteen, ja sitä kautta niiden tulisi ilmetä myös kehityksen kohteena olevan yksikön parantuneina tuloslukuina.

Helena Laakso, toimitusjohtaja, KLT Taloushallinto Oy