Parasta kehittämistyössä on onnistumisen ilo ja ennen kaikkea toisen kokema onnistumisen ilo.

Osa työtäni on se, että autan muita kehittämään omaa ajatteluaan tai lähestymistapaansa asioihin. Kysymysten esittäminen on kokemukseni mukaan eräs parhaimmista tavoista tähän. Vastaus kysymykseen löytyy monesti vastaajalta itseltään – vaikka se voi vaatia hieman aikaa ja useampia kysymyksiä ehkä yllättävistäkin näkökulmista. Omien vastaustensa kautta vastaajan tapa ajatella kehittyy, sillä oivallus syntyy ennen kaikkea ihmisessä, ei ihmiselle.

Parasta kehittämistyössä on onnistumisen ilo ja ennen kaikkea toisen kokema onnistumisen ilo. Esimerkiksi kun ratkaisu yrityksen kehittämiskohteeseen tulee yrityksen sisältä työntekijöiltä itseltään, tilanteen korjaamiseen sitoudutaan huomattavasti voimakkaammin ja innostuneemmin. Tämä lisää onnistumisen ja kehittymisen mahdollisuuksia ja siten myös mahdollisuus organisaation tuloksen ja toiminnan kehittymiseen kasvaa.

Anne Porevirta, yrittäjä, Tmi Anne Porevirta