Kehittämisessä on parasta uusien ongelmien löytäminen ja niiden ratkaiseminen.

Kehittämisessä on parasta uusien ongelmien löytäminen ja niiden ratkaiseminen. Hienointa on nähdä kehityksen tulokset, sekä huomata kun onnistumisien kautta saadaan luotua jotain konkreettista yrityksen liiketoimintaa hyödyttävää uutta. Yksilötasolla kehittämiskohteet löytyvät yleensä arjen helpottamisen alueelta, joko oman tiimin sisältä tai sen toiminnasta suhteessa muihin tiimeihin. Laajemmassa mittakaavassa kehittämistä pitää tietysti tehdä myös koko yrityksen tasolla niin, että kaikkien toimintojen vektorit ovat samaan suuntaan.

Kristiina Simola, varatoimitusjohtaja, Mirasys