Delete

Halusimme selvittää erityisesti työpaikkasuosittelumme sekä yleisen toimintamme tason molemmissa liiketoiminnoissamme. Kilpailukykyanalyysi oli minulle ennestään tuttu ja valitsimme sen selvitystyöhömme.

Teimme yhdessä Ratkaisutoimisto Seedin kanssa Kilpailukykyanalyysin sekä selvitimme tarkemmin asiakkaidemme mainitsemia kehityskohteita syvähaastatteluin.

Olemme toisaalta tyytyväisiä asiakkaidemme hyviin tuloksiin, mutta myös löytämiimme selkeisiin kehityskohteisiin. Työ mitallisti monia esillä olleita kehitysajatuksia ja toisaalta korjasi myös väärinymmärryksiä.

Tulosten pohjalta saimme määritettyä  kehityshankkeet sekä niille tavoitteet ja mittarit matkallamme kohti toimivampaa ja puhtaampaa yhteiskuntaa.

 

Juha Kettunen
Kaupallinen johtaja
Delete Oyj