Yrityksen digitaalisen kehityspolun rakentaminen

Lähtötilanne ja projektin tavoite

Asiakkaalla oli meneillään paljon digitaalisia kehitysprojekteja, mutta tulevaisuuden visio ja yrityksen digitaalinen kehityspolku kaipasi tarkentamista. Lisäksi tiedostettiin, että jos muutosta ei oteta omiin käsiin on hyvin mahdollista, että joku toimialan toimijoista tai toimialan ulkopuolinen haastaja keksii uuden tavan toimia, houkutella asiakkaita ja luo uudet pelisäännöt markkinoille.

Projektin tavoitteena oli rakentaa kilpailuetua tuottava digitaalinen kehityspolku nykytilan ja vision välille siten, että polku on linjassa yrityksen strategian kanssa. Tavoitteeseen kuului ymmärryksen muodostaminen nykytilasta, asiakaskokemuksen kuvaaminen tavoiteltavassa visiotilassa sekä etenemisportaiden kuvaaminen nykytilasta tavoitetilaan.

 

Työskentely

Työskentely tapahtui kolmessa kehityssprintissä. Ensimmäisessä sprintissä haettiin uudenlaisia ajatuksia digitaalisesta tulevaisuudesta ilman nykyisyyden taakkaa ja toisaalta arvioitiin digitaalisten alustojen nykytilaa. Toisessa sprintissä haettiin laajempaa näkemystä tulevaisuuden digitaalisesta kehityksestä, rakennettiin ensimmäinen versio tavoitetilasta ja testattiin sen osia asiakkailla. Kolmannessa sprintissä kuvattiin yrityksen digitaalinen kehityspolku portaittain nykytilanteesta tavoitetilaan ja ensimmäisen vuoden toimenpiteet tarkemmin.

Työskentely toteutettiin kehitystiimin työpajoina, asiakasrajapinnassa toimivien henkilöiden haastatteluina sekä asiakasparityöskentelyinä, joissa kehitystiimin ihmiset olivat mukana matkustajina. Laajempaa näkemystä tulevaisuuden digitaalisesta kehityksestä haettiin ideointityöpajassa, jossa oli mukana digitaalisen liiketoiminnan kokenut asiantuntija. Projekti toteutettiin noin kahdessa kuukaudessa.

 

Lopputulemat

Projektin lopputulemana syntyi menestyssuunnitelma digitaalisen kehitykseen, joka toteutuessaan tulee muuttamaan koko toimialaa seuraavan viiden vuoden sisällä. Menestyssuunnitelma rakentuu tulevaisuuden vision kuvauksesta, digitaalisten alustojen nykytilan analyysista ja suosituksista tulevaan kehitykseen sekä portaittaisesta etenemisestä kohti visiota.