Viisi vinkkiä kasvuun: Matti Carpén, Elo

On harvinaista, että Suomeen syntyy uusi eläkeyhtiö. Tämän vuoden alussa kuitenkin näin tapahtui. Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo syntyi 1.1.2014 LähiTapiola Eläkeyhtiön ja Eläke-Fennian fuusioituessa. Elo on asiakkaidensa omistama työeläkeyhtiö, joka huolehtii asiakasyritystensä työntekijöiden ja yrittäjien lakisääteisestä työeläketurvasta, tekee tiivistä yhteistyötä Fennian ja LähiTapiolan kanssa ja toimii molempien yhtiöryhmien työeläkevakuutuskumppanina. Elon palvelut ovat saatavilla kaikkialla Suomessa kumppaniverkoston kautta.

Strategiatyössään Elo on asettanut kasvun suhteen kunniahimoiset tavoitteet ja siksi pääsi myös Yrityskasvu.fi:n haastatteluun. Matti Carpénin vastuulla Elon johtoryhmässä ovat asiakkuudet ja kanavat sekä ICT. Tehtävänsä ja kokemuksensa kautta hän on joutunut usein miettimään millä keinoin yritys ja sen henkilöstö voisivat kasvaa paremmin sekä mitä kyvykkyyksiä kasvu vaatii. Vaikka työeläkejärjestelmässä asioita katsotaan usein pitkällä tähtäimellä, asiakkaat ja jatkuvasti kehittyvä toimintaympäristö haastavat uudistumaan. Yleensä jutuissamme vinkkejä on ollut viisi, mutta Matti onnistui tiivistämään neljään.

1. Huolehdi kyvystä hyödyntää mahdollisuudet. Yrityksellä pitää olla kyky tarttua tilaisuuksiin, kun ne osuvat kohdalle. Tämä vaatii paitsi osaamista, niin usein myös sitä, että yrityksessä on riittävästi kehitysresursseja. Usein on vaarana, että yrityksessä kiinnitetään liikaa huomiota toiminnan tehostamiseen. Kun säästetään ja tehostetaan toimintaa, niin tehdään vain juuri sitä mitä on juuri nyt käsillä, eikä kenelläkään ole aikaa miettiä mistä seuraavat kasvun eväät tulevat. Yrityksillä tulisi kuitenkin aina olla riittävästi resursseja panostaa tuotteiden ja toiminnan kehittämiseen. Yritysjohtajista monet osaavat karsia, mutta yrityksen kasvuun ja uuteen panostaminen on jo haasteellisempaa. Myös oikea ajoittaminen on avainroolissa. Loistoidean menestyksellinen hyödyntäminen edellyttää sitä, että osataan tulla oikeille markkinoille oikeaan aikaan.

2. Huolehdi henkilöstön kasvukyvystä. Asiakasrajapinnassa ratkaistaan asiakkaan tyytyväisyys ja viime kädessä myös yrityksen tulos. Vaikka yritys kuinka olisi panostanut tuote- ja prosessikehitykseen, markkinointiin ja muuhun, niin usein yksittäinen henkilö voi joko ylittää tai alittaa asiakkaan odotukset. Siksi yrityksen kasvun eväät lähtevät sen ihmisistä ja heidän hyvinvoinnistaan, innostaan ja sitoutumisestaan. Henkilöstön henkinen ja fyysinen kyvykkyys nivoutuvat siis osaksi yrityksen kasvun edellytyksiä.

3. Suunnittele ja kehitä tulevaa. Aina on hyvä katsoa eteenpäin. Historiasta pitää oppia, mutta asenne ja toiminta pitää suuntautua tulevaisuuteen ja uuden tekemiseen. Positiivinen asenne ja halua jatkuvasti parantaa ja kehittyä, antaa eväitä aikaansaada evoluution kautta hallittu revoluutio. Jos yritys ajautuu esim. ulkoisten olosuhteiden pakosta kriisiin, niin on johdossa tärkeätä suunnata kriisin ratkaisemiseen omat voimavarat ja antaa muiden mahdollisesti keskittyä kriisin ulkopuolella olevien liiketoimintojen hoitamiseen.  Omaan tekemiseensä keskittymällä yritys saa etumatkaa kilpailijoihinsa kriisin rauhoittuessa.

4. Opi muutoksesta. Negatiiviset muutokset tulevat joskus nopeasti, eikä se ole aina yrityksestä tai ihmisestä kiinni. Parhaassa tapauksessa tällaisessa muutoksessa tapahtuu silmien avautuminen ja pystyy havainnoimaan asioita ympärillään ihan uudella tavalla. Aina pitää katsoa eteenpäin ja asennoitua positiivisesti eikä jäädä murehtimaan jälkeen jääneitä asioita.

Haastateltavana Elon johtoryhmän jäsen, johtaja Matti Carpén, asiakkuudet ja kanavat, ICT

Jaa mielipiteesi