Viisi vinkkiä kasvuun: Marja-Liisa Niinikoski, toimitusjohtaja, Greater Helsinki Promotion (GHP) Oy

1. Varmista pääsy markkinoille ja ole markkinoiden edelläkävijä

Yrityskasvussa olennaista on tunnistaa oma markkina, asiakkuudet ja varmistaa pääsy markkinoille ja asiakkaan luokse. Missä markkinassa toimitaan nyt? Miten markkinan arvioidaan kehittyvän tulevaisuudessa? Miten toimintaa voidaan laajentaa uusille markkinoille? Meidän työssämme tärkeässä roolissa on mahdollistaa yrityksille ja niiden uusille tuotteille pääsy markkinoille. Puhumme referenssimarkkinoista sekä yritysten demonstraatioista. Tässä teemme kiinteää yhteistyötä muun muassa kaupunkien kanssa, ja haemme konkreettisia ratkaisuja siihen, miten voimme yhdessä kaupunkien kanssa mahdollistaa uusien tuotteiden ja ratkaisujen tulon markkinoille.

2. Mieti kasvun rahoitus

Toinen oleellinen asia on kasvun rahoittaminen. Millaisia kanavia pitkin rahoitusta on löydettävissä? Ilahduttavasti meillä Suomessakin on jo rahoituksen hakemiseen tarkoitettuja tapahtumia, esim. Slush, mutta niitä voisi olla enemmänkin. Pääomasijoittajien tarjoaman kasvurahoituksen ohella myös monet suuret yhtiöt (corporate ventures) tarjoavat aloittaville yrityksille rahoitusta. Tavoitteenamme on avata myös näitä rahoituskanavia suomalaisille kasvuyrityksille.

3. Rohkeasti maailmalle

Suomalaisten yritysten pitäisi uskaltaa viedä tuotteensa ja palvelunsa nopeammin maailmalle. Aina ei tarvitse viilata viimeiseen asti, vaan tärkeämpää on altistaa tuote tai palvelu asiakkaiden kommenteille, joiden kautta saadaan tärkeää tietoa jatkokehitystä varten. Me etsimme juuri sellaisia yrityksiä, joilta löytyy rohkeutta lähteä maailmanvalloitukseen.

4. Rekrytoi osaavia maahan muuttaneita

Liiketoiminnan kansainvälistäminen on helppo aloittaa kotimarkkinoilta rekrytoimalla osaavia maahan muuttaneita asiantuntijoita. Ulkomaalaisten osaavien henkilöiden määrä on merkittävästi lisääntynyt Suomessa viimeisen vuosikymmenen aikana. Esimerkiksi jos yritys tähtää saksan-, englannin- tai espanjankieliselle markkina-alueelle, niin äidinkielenään näitä kieliä puhuvan henkilön rekrytointi on hyvä aloitus maailmanvalloitukseen.

5. Luo konsortioliiketoimintamalleja

Pienen tai keskisuuren yrityksen kasvun mahdollisuuksia voi myös rakentaa luomalla konsortioliiketoimintamalleja niin samankokoisten kuin suuryritysten kanssa. Samankokoisten yritysten kanssa on mahdollista esimerkiksi laajentaa osaamis- ja tuotevalikoimaa. Suuryritysten mukana on mahdollista päästä kiinni laajoihin toimitusketjuihin. Tosin yhteistyösopimusten laadinnassa on syytä kiinnittää erityistä huomiota yhteistyön ehtoihin. Neuvotteluvoimaa tarvitaan!

 
Marja-Liisa Niinikoski toimii Greater Helsinki Promotion (GHP) Oy:n toimitusjohtajana. GHP on asiantuntijaorganisaatio, jonka tehtävänä on hankkia ulkomaisia investointeja Helsingin seudulle.
 

Niinikoski on toiminut aiemmin muun muassa Net Effect Oy:n sekä Culminatum Innovation Oy:n toimitusjohtajana sekä yrittäjänä perustamassaan yhtiössä Innovus Oy:ssä. Lisäksi hän on väitellyt innovaatiotutkimuksen alalta Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa ja on työskennellyt vierailevana tutkijana Twenten yliopistossa Hollannissa.

Jaa mielipiteesi